Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2

Module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2

0 Lượt mua | 923 Lượt xem

1 VNĐ

Mã sản phẩm: DVP-ES3 / ES2 / EX2

Nhãn hiệu: DELTA

Module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2    Product Name Loại thiết bị Name Tên thiết bị Model Model thiết bị Specification Thông số kỹ thuật Khối...

Tùy chọn:

Số lượng:

Module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 

 

Product Name


Loại thiết bị

Name


Tên thiết bị

Model


Model thiết bị

Specification


Thông số kỹ thuật

Khối mở rộng ngõ vào cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào số DI Digital Input DVP08XM211N

DVP08XM211N

Module DVP08XM211N mở rộng ngõ vào số cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào số DI Digital Input DVP16XM211N

DVP16XM211N

Module DVP16XM211N mở rộng ngõ vào số cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào AI Analog Input DVP04AD-E2

DVP04AD-E2

Module DVP04AD-E2 mở rộng ngõ vào analog cho PLC Delta

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (10 V, 5 V) / current (20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) Input

- Resolution: 14-bit (-32,000 ~ +32,000)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP24XN200R

DVP24XN200R

Module DVP24XN200R mở rộng ngõ ra relay cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 24 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP24XN200T

DVP24XN200T

Module DVP24XN200T mở rộng ngõ ra số cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 24 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP08XN211R

DVP08XN211R

Module DVP08XN211R mở rộng ngõ ra relay cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP08XN211T

DVP08XN211T

Module DVP08XN211T mở rộng ngõ ra số cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP16XN211R

DVP16XN211R

Module DVP16XN211R mở rộng ngõ ra relay cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP16XN211T

DVP16XN211T

Module DVP16XN211T mở rộng ngõ ra số cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra AO Analog Output DVP04DA-E2

DVP04DA-E2

Module DVP04DA-E2 mở rộng ngõ ra analog cho PLC Delta

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (-10 V ~ +10 V) / current (0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) Output

- Resolution: 14-bit (-32,000 ~ +32,000) / (0 ~ +32,000)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ ra AO Analog Output DVP02DA-E2

DVP02DA-E2

Module DVP02DA-E2 mở rộng ngõ ra analog cho PLC Delta

(Expansion Analog I/O Module)

- 2 points of analog voltage (-10 V ~ +10 V) / current (0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) Output

- Resolution: 14-bit (-32,000 ~ +32,000) / (0 ~ +32,000)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP24XP200R

DVP24XP200R

Module DVP24XP200R mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 8 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP24XP200T

DVP24XP200T

Module DVP24XP200T mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 8 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP32XP200R

DVP32XP200R

Module DVP32XP200R mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 16 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP32XP200T

DVP32XP200T

Module DVP32XP200T mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 100-240 VAC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 16 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP08XP211R

DVP08XP211R

Module DVP08XP211R mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 4 Input - 4 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP08XP211T

DVP08XP211T

Module DVP08XP211T mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 4 Input - 4 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP16XP211R

DVP16XP211R

Module DVP16XP211R mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input - 8 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP16XP211T

DVP16XP211T

Module DVP16XP211T mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Digital I/O Module)

- Điện áp nguồn: 24 VDC

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input - 8 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP06XA-E2

DVP06XA-E2

Module DVP06XA-E2 mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (10 V, 5 V) / current (20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) Input

- Input resolution: 14-bit (-32,000 ~ +32,000)

- 2 points of analog voltage (-10 V ~ +10 V) / current (0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA) Output

- Output resolution: 14-bit (-32,000 ~ +32,000) / (0 ~ +32,000)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Khối mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Module DVP04PT-E2 mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ cho PLC Delta

DVP04PT-E2

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP04PT-E2

(Temperature Measurement Module)

- 4 points of platinum RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) sensor input / 0 ~ 300Ω resistance input

- Resolution: 16-bit

- With PID temperature control

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Module DVP06PT-E2 mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ cho PLC Delta

DVP06PT-E2

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP06PT-E2

(Temperature Measurement Module)

- 6 points of platinum RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) sensor input / 0 ~ 300Ω resistance input

- Resolution: 16-bit

- With PID temperature control

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Module DVP04TC-E2 mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ cho PLC Delta

DVP04TC-E2

Module mở rộng ngõ vào can nhiệt DVP04TC-E2

(Temperature Measurement Module)

- 4 points of thermocouple (J, K, R, S, T, E, N Type) sensor input / -80mV ~ +80mV voltage input

- Resolution: 20-bit

- With PID temperature control

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Cáp kết nối module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

Cáp kết nối module mở rộng PLC Delta DVPAEXT01-E2

DVPAEXT01-E2

Cáp kéo dài kết nối các khối mở rộng PLC Delta DVPAEXT01-E2

(Extension Module Connection Cable)

- Extends distance between the I/O modules of the DVP-ES2 Series within a given distance

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2 series

 
Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module mở rộng PLC Delta DVP-ES3 / ES2 / EX2
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Bình luận

Chưa có bình luận nào

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll