Hỗ trợ trực tuyến

Module mở rộng PLC Delta DVP-S

Module mở rộng PLC Delta DVP-S

0 Lượt mua | 289 Lượt xem

1 VNĐ

Mã sản phẩm: DVP-S

Nhãn hiệu: DELTA

Module mở rộng số PLC Delta DVP-S   Product Loại thiết bị Name Tên thiết bị Model Model thiết bị Output Method Kiểu ngõ ra Input Ngõ vào Output Ngõ ra I/O Digital Module Module...

Tùy chọn:

Số lượng:

Module mở rộng số PLC Delta DVP-S

 

Product

Loại thiết bị

Name

Tên thiết bị

Model

Model thiết bị

Output Method

Kiểu ngõ ra

Input

Ngõ vào

Output

Ngõ ra

I/O Digital Module

Module số mở rộng ngõ vào / ra số

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                                

Khối mở rộng ngõ ra DVP06SN11R

DVP06SN11R

Relay

-

6

Khối mở rộng ngõ ra DVP08SN11R

DVP08SN11R

Relay

-

8

Khối mở rộng ngõ ra DVP08SN11T

DVP08SN11T

Transistor

-

8

Khối mở rộng ngõ ra DVP16SN11T

DVP16SN11T

Transistor

-

16

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP08SP11R

DVP08SP11R

Relay

4

4

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP08SP11T

DVP08SP11T

Transistor

4

4

Khối mở rộng ngõ vào DVP08SM11N

DVP08SM11N

-

8

-

Khối mở rộng ngõ vào DVP08SM10N

DVP08SM10N

-

8

-

Khối mở rộng ngõ ra DVP08SN11TS

DVP08SN11TS

Transistor PNP

-

8

Khối mở rộng ngõ vào DVP08ST11N

DVP08ST11N

Digital switch

8

-

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP16SP11R

DVP16SP11R

Relay

8

8

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP08SP11TS

DVP08SP11TS

Transistor PNP

4

4

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP16SP11T

DVP16SP11T

Transistor

8

8

Khối mở rộng ngõ vào / ra DVP16SP11TS

DVP16SP11TS

Transistor PNP

8

8

Khối mở rộng ngõ ra DVP16SN11TS

DVP16SN11TS

Transistor PNP

-

16

Khối mở rộng ngõ vào DVP16SM11N

DVP16SM11N

-

16

-

Khối mở rộng ngõ ra DVP32SN11TN

DVP32SN11TN

Transistor, MIL

-

32

Khối mở rộng ngõ vào DVP32SM11N

DVP32SM11N

MIL

32

-

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module mở rộng số PLC Delta DVP-S 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337


Module mở rộng analog PLC Delta DVP-S

 

Product

Loại thiết bị

Name

Tên thiết bị

Model

Model thiết bị

Descriptions

Mô tả

Analog I/O Module

Module analog mở rộng ngõ vào / ra

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                                

Khối mở rộng analog DVP04 AD-S2

DVP04 AD-S2

▪ Built-in RS-485 interface

▪ Differential input

▪ 4 points of analog input voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA)

▪ Input resolution: 14-bit

Khối mở rộng analog DVP04DA-S2

DVP04DA-S2

▪ Output resolution: 12-bit

▪ Built-in RS-485 interface

▪ 4 points of analog output voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA)

Khối mở rộng analog DVP06XA-S2

DVP06XA-S2

▪ Input / output resolution: 12-bit

▪ Built-in RS-485 interface

▪ Differential input

▪ Analog input+output module (6 points)

▪ 4 points of analog input voltage (-10 V ~ +10 V) /

current (-20 mA ~ +20 mA)

▪ 2 points of analog output voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA)

Khối mở rộng analog DVP04AD-S

DVP04AD-S

▪ Built-in RS-485 interface

▪ Single-ended input

▪ 4 points of analog input voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA)

▪ Input resolution: 14-bit

Khối mở rộng analog DVP04DA-S

DVP04DA-S

▪ Built-in RS-485 interface

▪ 4 points of analog output voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA)

▪ Output resolution: 12-bit

Khối mở rộng analog DVP02DA-S

DVP02DA-S

▪ Built-in RS-485 interface

▪ 2 points of analog output voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA)

▪ Output resolution: 12-bit

Khối mở rộng analog DVP06 AD-S

DVP06 AD-S

▪ Built-in RS-485 interface

▪ 6 points of analog input voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA)

▪ Input resolution: 14-bit

Khối mở rộng analog DVP06XA-S

DVP06XA-S

▪ Input / output resolution: 12-bit

▪ Built-in RS-485 interface

▪ Single-ended input

▪ Analog input+output modules (6 points)

▪ 4 points of analog input voltage

(-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA)

▪ 2 points of analog output voltage

(0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA)

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module mở rộng analog PLC Delta DVP-S 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

 

Module mở rộng tốc độ cao PLC Delta DVP-S

 

Product

Loại thiết bị

Name

Tên thiết bị

Model

Model phụ kiện

Descriptions

Mô tả

High-Speed Analog I/O Module (Left-side)

Khối mở rộng analog tốc độ cao lắp bên trái

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                                

Khối mở rộng analog DVP04 AD-SL

DVP04 AD-SL

▪ 4 groups of analog input *1

▪ Signal range: 1 ~ 5 V, 0 ~ 5 V, -5 ~ 5 V, 0 ~ 10 V, -10 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA,

-20 ~ 20 mA

▪ Resolution: 16-bit

▪ Single channel On / Off setup enhances entire conversion efficiency

▪ Conversion time: 250 μs / point

▪ Off-line alarm (1 ~ 5 V, 4 ~ 20 mA)

Khối mở rộng analog DVP04DA-SL

DVP04DA-SL

▪ 4 groups of analog output *1

▪ Signal range: 0 ~ 10 V, -10 ~ 10 V, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 20 mA

▪ Resolution: 16-bit

▪ Offers single channel On / Off setup

▪ Conversion time: 250 μs / point

High-Speed Load Cell Module (Left-side)

Khối mở rộng load cell tốc độ cao lắp bên trái

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Khối mở rộng load cell DVP201LC-SL

DVP201LC-SL

▪ Connectable to 4-wire / 6-wire load cell sensor

▪ Measurable range: 0 ~ 80 mV / V

▪ 1 set of load cell module*1

▪ Resolution: 24-bit for hardware(ADC), 32-bit for data output

Khối mở rộng load cell DVP211LC-SL

DVP211LC-SL

▪ Measurable range: 0 ~ 80 mV / V

▪ Built-in I/O control:

2DI / 4DO / 1AO

▪ 1 set of load cell module*1

▪ Resolution: 24-bit for hardware(ADC), 32-bit for data output

▪ Connectable to 4-wire / 6-wire load cell sensor

Khối mở rộng load cell DVP202LC-SL

DVP202LC-SL

▪ Connectable to 4-wire / 6-wire load cell sensor

▪ Measurable range: 0 ~ 80 mV / V

▪ 2 sets of load cell module*1

▪ Resolution: 24-bit for hardware(ADC), 32-bit for data output

Khối mở rộng load cell DVP02LC-SL

DVP02LC-SL

▪ Supports 2 channels of load cell signal input*1

▪ Resolution: 20-bit for hardware(ADC), 16-bit for data output

▪ Connectable to 4-wire / 6-wire load cell sensor

▪ Measurable range: 0 ~ 6 mV / V

Khối mở rộng load cell DVP01LC-SL

DVP01LC-SL

▪ Supports 1 channel of load cell signal input*1

▪ Resolution: 20-bit for hardware(ADC), 32-bit for data output

▪ Connectable to 4-wire / 6-wire load cell sensor

▪ Measurable range: 0 ~ 6 mV / V

Temperature Measurement Module

Khối mở rộng cảm biến đo nhiệt độ

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP06PT-S

DVP06PT-S

▪ 6 points of platinum RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) sensor input

▪ Resolution: 0.1 °C

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP04PT-S

DVP04PT-S

▪ 4 points of platinum RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) sensor input*1

(Version 4.06 and above supports Pt1000, Ni100, Ni1000)

▪ Resolution: 0.1 °C

▪ Built-in RS-485 interface

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP04TC-S

DVP04TC-S

▪ 4 points of thermocouple (J, K, R, S, T type) sensor input*1

▪ Resolution: 0.1 °C

▪ Built-in RS-485 interface

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP08NTC-S

DVP08NTC-S

▪ 8 points of thermistor (NTC) sensor input

▪ Resolution: 0.1 °C

▪ Built-in RS-485 interface

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP02TUN-S

DVP02TUN-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA;

Thermocouple: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK, PLII;

RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 4 points of NPN transistor output: 24VDC / 300mA

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP02TUR-S

DVP02TUR-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA; Thermocouple: J, K, R, S, T,

E, N, B, C, L, U, TXK, PLII; RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000,

LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 4 points of relay output: 24VDC/3 A

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

Khối mở rộng đo nhiệt độ DVP02TUL-S

DVP02TUL-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA; Thermocouple: J, K, R, S, T,

E, N, B, C, L, U, TXK, PLII; RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000,

LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 2 points of analog output: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module mở rộng tốc độ cao PLC Delta DVP-S 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Module truyền thông tốc độ cao PLC Delta DVP-S

 

Product

Loại thiết bị

Name

Tên thiết bị

Model

Model phụ kiện

Descriptions

Mô tả

Positioning Module

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                                

Khối điều khiển vị trí servo DVP01PU-S

DVP01PU-S

Servo position control module (single axis, 200 kHz)

Communication

Module

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Khối truyền thông DVPDT01-S

DVPDT01-S

DeviceNet slave communication module

Khối truyền thông DVPPF01-S

DVPPF01-S

PROFIBUS DP slave communication module

Left-Side High-Speed

Communication Module

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Khối truyền thông DVPEN01-SL

DVPEN01-SL

Ethernet communication module, 10 / 100 Mbps

Khối truyền thông DVPDNET-SL

DVPDNET-SL

DeviceNet master communication module, 500 Kbps

Khối truyền thông DVPCOPM-SL

DVPCOPM-SL

CANopen master communication module, 1 Mbps

Khối truyền thông DVPPF02-SL

DVPPF02-SL

PROFIBUS DP slave communication module , 12 Mbps

Khối truyền thông DVPSCM12-SL

DVPSCM12-SL

RS-485 / RS-422, serial communication module, 460 Kbps

Khối truyền thông DVPSCM52-SL

DVPSCM52-SL

BACnet MS / TP Slave communication module, 460 Kbps

Remote I/O Module

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Khối truyền thông RTU-485

RTU-485

RS-485 remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Khối truyền thông RTU-EN01

RTU-EN01

Ethernet remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Khối truyền thông RTU-DNET

RTU-DNET

DeviceNet remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Khối truyền thông RTU-PD01

RTU-PD01

PROFIBUS remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Khối truyền thông RTU-CN01

RTU-CN01

CANopen remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Khối truyền thông RTU-ECAT

RTU-ECAT

EtherCAT remote I/O module, connectable to DVP-S series I/O modules

Remote Temperature

Control Module

Khối điều khiển nhiệt độ từ xa DVP02TKN-S

DVP02TKN-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA;

Thermocouple: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK, PLII;

RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 4 points of NPN transistor output: 24VDC / 300mA

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

Khối điều khiển nhiệt độ từ xa DVP02TKR-S

DVP02TKR-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA;

Thermocouple: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK, PLII;

RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 4 points of relay output: 24VAC/3 A

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

Khối điều khiển nhiệt độ từ xa DVP02TKL-S

DVP02TKL-S

▪ 2 points of universal analog input: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA;

Thermocouple: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK, PLII;

RTD: Pt100, JPt100, Pt1000, Cu50, Cu100, Ni100, Ni1000, LG-Ni1000

▪ Resolution: analog 16-bit; Sensor: 0.1 °C

▪ 2 points of analog output: 0 ~ 10 V, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA

▪ Output point: built-in PID program control / manual control

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module truyền thông tốc độ cao PLC Delta DVP-S
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337


Thiết bị chuyển đổi truyền thông PLC Delta DVP-S

 

Product

Loại thiết bị

Name

Tên thiết bị

Model

Model phụ kiện

Descriptions

Mô tả

Converter

Sử dụng cho PLC Delta DVP-S series                              

Converter IFD6500

IFD6500

USB to RS-485 converter

Converter IFD6503

IFD6503

USB to CAN converter

Converter IFD6530

IFD6530

USB to RS-485 converter

Converter IFD9506

IFD9506

EtherNet/IP, Modbus TCP to RS-232,RS-485 converter

Converter IFD9502

IFD9502

DeviceNet to RS-232 / 485 converter

Converter IFD9503

IFD9503

CANopen to RS-232 / 485 converter

Converter IFD8500-A

IFD8500-A

RS-232 to RS-422 / 485 isolated converter

Repeater IFD8510-A

IFD8510-A

RS-485 to RS-422 isolated repeater

Converter IFD8520

IFD8520

RS-422 / 485 to RS-232 addressable isolated converter

Converter IFD8540

IFD8540

Bluetooth (BLE) to RS-485 converter

 

Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Thiết bị chuyển đổi truyền thông PLC Delta DVP-S 
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Bình luận

Chưa có bình luận nào

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll