Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series

Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series

0 Lượt mua | 1258 Lượt xem

0 VNĐ

Mã sản phẩm: Shihlin SDP series

Nhãn hiệu: Shihlin Electric

Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series - Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDP series -...

Tùy chọn:

Số lượng:

Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series

- Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDP series
- Đầu nối servo, giắc cắm encoder, cáp encoder, dây tín hiệu, cáp kết nối máy tính
- Đầu nối nguồn servo, giắc nguồn servo, cáp nguồn servo
 

Name

Descriptions

Model Type

Length (mm)

CN1 connector

I/O connector

SDA-CN1

 

I/O cable (0.5M)

SDA-TBL05M

500

I/O cable (1.0M)

SDA-TBL1M

1000

I/O cable (2.0M)

SDA-TBL2M

2000

I/O terminal block

SDA-TB50

 

CN2 connector

Low inertia motor SMP-L encoder connector

SDH-ENL

 

Medium inertia motor SMP-M encoder connector

SDH-ENM

 

SMP Encoder cable

 

Low inertia motor SMP-L encoder cable 2M

SDH-ENL-2M-L/H-(B)

2000

Low inertia motor SMP-L encoder cable 3M

SDH-ENL-3M-L/H-(B)

 

Low inertia motor SMP-L encoder cable 5M

SDH-ENL-5M-L/H-(B)

5000

Low inertia motor SMP-L encoder cable 10M

SDH-ENL-10M-L/H-(B)

10000

Medium inertia motor SMP-M encoder cable 2M

SDH-ENM-2M-L/H-(B)

2000

Medium inertia motor SMP-M encoder cable 3M

SDH-ENM-3M-L/H-(B)

 

Medium inertia motor SMP-M encoder cable 5M

SDH-ENM-5M-L/H-(B)

5000

Medium inertia motor SMP-M encoder cable 10M

SDH-ENM-10M-L/H-(B)

10000

CN2L connector

Fully closed loop control/ Dual drive synchronous system connector

SDH-CN2

 

CN2L cable

Fully closed loop control/ Dual drive synchronous system cable

SDH-CN2L-0.5M

500

SMP motor power connector

Low inertia motor SMP-L power connector without brake

SDA-PWCNL1

 

Low inertia motor SMP-L power connector with brake

SDA-PWCNL2

 

Medium inertia motor (0.5KW/1KW/1.5KW) power connector

SDA-PWCNM1

 

Medium inertia motor (2KW/3.5KW) power connector

SDA-PWCNM2

 

Medium inertia motor (5KW/7KW) power connector

SDH-PWCNM4

 

Brake connector

SDH-BKCNS1

 

SME motor power connector

(50W~750W) power cable without brake (2M)

SDE-PWCNL1-2M-L/H

2000

(50W~750W) power cable without brake (3M)

SDE-PWCNL1-3M-L/H

3000

(50W~750W) power cable without brake (5M)

SDE-PWCNL1-5M-L/H

5000

(50W~750W) power cable without brake (10M)

SDE-PWCNL1-10M-L/H

10000

(50W~750W) power cable with brake (2M)

SDE-PWCNL2-2M-L/H

2000

(50W~750W) power cable with brake (3M)

SDE-PWCNL2-3M-L/H

3000

(50W~750W) power cable with brake (5M)

SDE-PWCNL2-5M-L/H

5000

(50W~750W) power cable with brake (10M)

SDE-PWCNL2-10M-L/H

10000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable without brake (2M)

SDE-PWCNM1-2M-L/H

2000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable without brake (3M)

SDE-PWCNM1-3M-L/H

3000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable without brake (5M)

SDE-PWCNM1-5M-L/H

5000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable without brake (10M)

SDE-PWCNM1-10M-L/H

10000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable with brake (2M)

SDE-PWCNM1B-2M-L/H

2000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable with brake (3M)

SDE-PWCNM1B-3M-L/H

3000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable with brake (5M)

SDE-PWCNM1B-5M-L/H

5000

L(1~3KW)/M(1KW/1.5KW) power cable with brake (10M)

SDE-PWCNM1B-10M-L/H

10000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable without brake (2M)

SDE-PWCNM2-2M-L/H

2000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable without brake (3M)

SDE-PWCNM2-3M-L/H

3000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable without brake (5M)

SDE-PWCNM2-5M-L/H

5000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable without brake (10M)

SDE-PWCNM2-10M-L/H

10000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable with brake (2M)

SDE-PWCNM2B-2M-L/H

2000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable with brake (3M)

SDE-PWCNM2B-3M-L/H

3000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable with brake (5M)

SDE-PWCNM2B-5M-L/H

5000

Medium inertia (2KW/3KW) power cable with brake (10M)

SDE-PWCNM2B-10M-L/H

10000

SMP motor power cable

Low inertia motor SMP-L power cable without brake 2M

SDA-PWCNL1-2M-L/H

2000

Low inertia motor SMP-L power cable without brake 3M

SDA-PWCNL1-3M-L/H

3000

Low inertia motor SMP-L power cable without brake 5M

SDA-PWCNL1-5M-L/H

5000

Low inertia motor SMP-L power cable without brake 10M

SDA-PWCNL1-10M-L/H

10000

Low inertia motor SMP-L power cable with brake 2M

SDA-PWCNL2-2M-L/H

2000

Low inertia motor SMP-L power cable with brake 3M

SDA-PWCNL2-3M-L/H

3000

Low inertia motor SMP-L power cable with brake 5M

SDA-PWCNL2-5M-L/H

5000

Low inertia motor SMP-L power cable with brake 10M

SDA-PWCNL2-10M-L/H

10000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable without brake 2M

SDA-PWCNM1-2M-L/H

2000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable without brake 3M

SDA-PWCNM1-3M-L/H

3000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable without brake 5M

SDA-PWCNM1-5M-L/H

5000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable without brake 10M

SDA-PWCNM1-10M-L/H

10000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable with brake 2M

SDA-PWCNM1B-2M-L/H

2000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable with brake 3M

SDA-PWCNM1B-3M-L/H

3000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable with brake 5M

SDA-PWCNM1B-5M-L/H

5000

M(0.5KW/1KW/1.5KW) power cable with brake 10M

SDA-PWCNM1B-10M-L/H

10000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable without brake 2M

SDA-PWCNM2-2M-L/H

2000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable without brake 3M

SDA-PWCNM2-3M-L/H

3000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable without brake 5M

SDA-PWCNM2-5M-L/H

5000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable without brake 10M

SDA-PWCNM2-10M-L/H

10000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable with brake 2M

SDA-PWCNM2B-2M-L/H

2000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable with brake 3M

SDA-PWCNM2B-3M-L/H

3000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable with brake 5M

SDA-PWCNM2B-5M-L/H

5000

Medium inertia (2KW/3.5KW) power cable with brake 10M

SDA-PWCNM2B-10M-L/H

10000

Medium inertia 5KW power cable 2M

SDH-PWCNM4-2M-L/H

2000

Medium inertia 5KW power cable 3M

SDH-PWCNM4-3M-L/H

3000

Medium inertia 5KW power cable 5M

SDH-PWCNM4-5M-L/H

5000

Medium inertia 5KW power cable 10M

SDH-PWCNM4-10M-L/H

10000

Medium inertia 7KW power cable 2M

SDH-PWCNM5-2M-L/H

2000

Medium inertia 7KW power cable 3M

SDH-PWCNM5-3M-L/H

3000

Medium inertia 7KW power cable 5M

SDH-PWCNM5-5M-L/H

5000

Medium inertia 7KW power cable 10M

SDH-PWCNM5-10M-L/H

10000

Brake cable 2M

SDH-BKCNS1-2M-L/H

2000

Brake cable 3M

SDH-BKCNS1-3M-L/H

3000

Brake cable 5M

SDH-BKCNS1-5M-L/H

5000

Brake cable 10M

SDH-BKCNS1-10M-L/H

10000

CN3/CN3L

Connector

RS232/RS485 communication cable

SDA-RJ45-3M

3000

CN4

Connector

USB communication cable

SDA-USB3M

3000

CN5

Connector

Absolute encoder battery set

SDH-BAT-SET

 

Absolute encoder battery

SDH-BAT

 

CN6

Connector

STO communication cable

SDP-CN6

 

Legend

L and H indicate bending life. L: standard, H: long bending life.

-(B) : Absolute type encoder cable


Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Bình luận

Chưa có bình luận nào

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll