Hỗ trợ trực tuyến

Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta

Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta

0 Lượt mua | 279 Lượt xem

1 VNĐ

Mã sản phẩm: Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta

Nhãn hiệu: DELTA

Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta   Product Loại phụ kiện Model Model phụ kiện Descriptions Specification Applicable Modules Length Connector / Terminal Block PLC Programming and Serial Communication Cable Cáp lập trình...

Tùy chọn:

Số lượng:

Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta

 

Product

Loại phụ kiện

Model

Model phụ kiện

Descriptions

Specification

Applicable Modules

Length

Connector /

Terminal Block

PLC Programming

and Serial Communication Cable

Cáp lập trình và kết nối truyền thông PLC Delta

UC-PRG015-01A

Communication cable for PLC (mini USB) to PC

1.5m

PC (USB <-> mini USB) PLC

DVP-SE / DVP-SX2 / AH500

UC-PRG015-02A

Communication cable for TP (USB B type) to PC

1.5m

PC (USB <-> USB B type) TP

TP70P / TP04P / DOP

UC-PRG020-12A

Communication cable for PLC (DB9 female / 8-pin mini-DIN male) to PC

2m

PC (DB9 female <-> 8-pin mini-DIN male) PLC

DVP / TP RS-232

UC-PRG030-01A

Communication cable for PLC (mini USB) to PC

3m

PC (USB <-> mini USB) PLC

DVP-SE / SX2

AH500

UC-PRG030-02A

Communication cable for TP (USB B type) to PC

3m

PC (USB <-> USB B type) TP

TP70P / TP04P / DOP

UC-PRG030-10A

Communication cable for PLC / HMI / TP (DB9 female) to PC

3m

PC (DB9 female <-> DB9 female)

PLC / HMI / TP

PLC / HMI / TP

(DB9 female)

UC-PRG030-20A

Communication cable for PLC / HMI (RJ45) to PC

3m

PC (RJ45 <-> RJ45) PLC / HMI

DVP-SE

DVPEN02-L

AHCPU5□□-EN

AH10EN-5A

UC-MS010-02A

Communication cable for PLC (8-pin mini-DIN male) to PC

1m

PC (DB9 female <-> 8-pin mini- DIN male) PLC

DVP PLC RS-232

UC-MS020-01A

Communication cable for PLC (8-pin mini-DIN male) to PC

2m

PC (DB9 female <-> 8-pin mini-DIN male) PLC

UC-MS020-06A

Communication cable for PLC (8-pin mini-DIN male) to HMI

2m

HMI (DB9 male <-> 8-pin mini-DIN male) PLC

UC-MS030-01A

Communication cable for PLC (8-pin mini-DIN male) to PC

3m

PC (DB9 female <-> 8-pin mini-DIN male) PLC

UC-MS030-06A

Communication cable for PLC (8-pin mini-DIN male) to HMI

3m

HMI (DB9 male <-> 8-pin mini-DIN male) PLC

I/O External Terminal

Module

Cáp kết nối khối mở rộng I/O PLC Delta

UC-ET010-24A

I/O extension cable for connecting external terminal modules

1m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC40)

external terminal modules

DVP32SM11N <-> UB-10-ID32A DVP32SN11TN <-> UB-10-OT32A

UC-ET010-24B

I/O extension cable for connecting external terminal modules

1m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC40)

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SM11N <-> UB-10-ID32A

DVP32SN11TN <-> UB-10-OT32A

UC-ET010-24C

I/O extension cable for connecting external terminal modules

1m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC20 x 2)

external terminal modules

DVP32SN11TN <-> UB-10-OR16A

UC-ET010-24D

I/O extension cable for connecting external terminal modules

1m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC20 x 2 )

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SN11TN <-> UB-10-OR16A

UC-ET020-24B

I/O extension cable for connecting external terminal modules

2m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC40)

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SM11N <-> UB-10-ID32A

DVP32SN11TN <-> UB-10-OT32A

UC-ET020-24D

I/O extension cable for connecting external terminal modules

2m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC20 x 2)

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SN11TN <-> UB-10-OR16A

UC-ET030-24B

I/O extension cable for connecting external terminal modules

3m

PLC (MIL IDC40 <-> IDC40)

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SM11N <-> UB-10-ID32A

DVP32SN11TN <->UB-10-OT32A

UC-ET030-24D

I/O extension cable for connecting external terminal modules

3m

PLC (MIL IDC40 to IDC20 x 2)

external terminal modules

(shielded wire)

DVP32SN11TN <-> UB-10-OR16A

Motion Control

Cable / Industrial

Communication Cable

Cáp kết nối bộ điều khiển truyền động / Cáp kết nối truyền thông công nghiệp

UC-CMC003-01A

CANopen communication cable

0.3m

RJ45

DVPCOPM-SL

DVP10MC11T

DVP15MC11T

DVP15MC11T-06

DVPCP02-H2

TAP-CN03

UC-CMC005-01A

CANopen communication cable

0.5m

UC-CMC010-01A

1m

UC-CMC015-01A

1.5m

UC-CMC020-01A

2m

UC-CMC030-01A

3m

UC-CMC050-01A

5m

UC-CMC100-01A

10m

UC-CMC200-01A

20m

UC-EMC003-02A

EtherCAT communication cable

(ETG approval)

0.3m

RJ45

DVP50MC11T

DVP50MC11T-06

UC-EMC005-02A

0.5m

UC-EMC010-02A

1m

UC-EMC020-02A

2m

UC-EMC050-02A

5m

UC-EMC100-02A

10m

UC-EMC200-02A

20m

UC-EMC003-02B

EtherCAT communication cable

0.3m

RJ45

UC-EMC005-02B

0.5m

UC-EMC010-02B

1m

UC-EMC020-02B

2m

UC-EMC030-02B

3m

UC-EMC050-02B

5m

UC-EMC100-02B

10m

Industrial

Communication Cable

Cáp kết nối truyền thông công nghiệp

UC-DN01Z-01A

DeviceNet / CANopen

communication cable

(Trunk cable - thick)

On customer's

demand

(up to 305 m)

-

DeviceNet / CANopen

related models

UC-DN01Z-02A

DeviceNet / CANopen

communication cable

(Drop cable - thin)

-

External

Terminal Module

UB-10-OR16A

external terminal module for

DVP32SN output module

-

16-point relay output,

20-pin MIL

DVP32SN11TN

UB-10-OT32A

external terminal module for

DVP32SN output module

-

32-point transistor output,

40-pin MIL

DVP32SN11TN

UB-10-ID32A

external terminal module for

DVP32SM digital input module

-

32-point input, MIL

DVP32S M11TN

Connector

UN-03EN-04A

RJ45 connector

-

-

-

Peripheral Accessory

Phụ kiện ngoại vi PLC Delta

Data backup memory card (DVP-EH3 only)

DVP-512FM

Data backup memory card (DVP-ES2 only)

DVP-E64FM

Data backup memory card (64k words)

DVPPCC01

Data backup memory card (TP only)

TP-PCC01

Communication cable for PC (9-pin & 25-pin D-Sub) and PLC, 1.5 m

DVPACAB215

Communication cable for PC (9-pin & 25-pin D-Sub) and PLC, 3 m

DVPACAB230

4 types of RS-485 connectors

ADP485-01

Connection cable for ADP485-01 and ASDA-A series servo

ADPCAB03A

Connection cable for ADP485-01 and ASDA-B series servo

ADPCAB03B

I/O extension cable for DVP-ES / EX Series, 0.3 m

DVPACAB403

Extension cable for DVP-EH series PLC and extension module, 0.7 m

DVPACAB4A07

DeviceNet / CANopen distribution box, 1 for 2

TAP-CN01

DeviceNet / CANopen distribution box, 2 for 3

TAP-CN02

DeviceNet / CANopen distribution box, 2 for 3 RJ45

TAP-CN03

3.6 V lithiu m battery (unchargeable) for DVP-EH / SX Series PLC

DVPABT01

Terminal resistance for CANopen communication (RJ45)

TAP-TR01

Programming cable for TP Series

UCPRG030-10A

 
Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Phụ kiện bộ lập trình PLC Delta
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Bình luận

Chưa có bình luận nào

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll