Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 11
Today : 222
Yesterday : 667
This month : 16333
Total hits : 108875

Ngành Cơ khí động lực - Công nghệ ô tô

Ngành Cơ khí động lực - Công nghệ ô tô

A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu chung:

Nhằm đào tạo những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, được trang bị kiến thức về khoa học cơ bản; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững; có năng lực thực hành cơ bản và khả năng làm việc theo nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Cơ khí. 

II. Mục tiêu cụ thể:

Các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Cơ khí Động lực (Công nghệ ô tô, máy xây dựng, động cơ đốt trong, thiết bị thủy lực) hướng việc đào tạo cho các kỹ sư cơ khí Động lực theo các mục tiêu cụ thể sau:

1. Phẩm chất: Có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. Kiến thức: Trang bị cho sinh viên ngành Cơ khí Động lực có kiến thức vững chắc về khoa học cơ bản, khoa học tính toán, kiến thức cơ sở ngành hiên đại (liên quan đến cơ học chất lỏng, điều khiển điện-điện tử…); có kiến thức chuyên ngành về động cơ đốt trong; công nghệ ô tô; máy thi công; và thiết bị, hệ thống thủy khí.

3. Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên của ngành có các kỹ năng sau:

a.  Phân tích vấn đề: Trang bị cho sinh viên năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề kỹ thuật.

b. Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên khả năng xử lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra liên quan đến Cơ khí nói chung và Cơ khí Động lực nói riêng.

c. Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, diễn đạt  những vấn đề chuyên môn, xã hội …. thông qua thi vấn đáp, báo cáo tiểu luận, báo cáo bài tập lớn, trình bày đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn (semina).

d. Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên khả năng quản lý, tổ chức, tham gia hoạt động tập thể thông qua việc thực hiện các nhóm chuyên đề, các nhóm nghiên cứu khoa học…

e. Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương TOEIC  400 hoặc DELF A2

4.Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

B.  CHUẨN ĐẦU RA

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, kỹ sư Cơ khí Động lực có khả năng:

1.  Tiếp cận kiến thức khoa học, công nghệ thuộc lĩnh vực Cơ khí chung và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiện đại liên quan đến Công nghệ ô tô, máy xây dựng, động cơ đốt trong, thiết bị thủy khí.

2.  Ứng dụng các kiến thức về Khoa học cơ bản và cơ sở ngành khi nghiên cứu về ngành Cơ khí Động lực.

3.  Phân tích và xử lý số liệu và áp dụng kết quả thực nghiệm trong cải tiến, hoàn thiện quá trình sản xuất, khai thác thiết bị.

4.  Áp dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành trong việc thiết kế hệ thống thuộc chuyên ngành ô tô, xe máy thi công chuyên dùng, động cơ đốt trong, nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các hệ thống động lực nói chung.

5.  Phối hợp và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả.

6.  Phân tích, tổng hợp, và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật thuộc chuyên môn.

7.  Làm việc độc lập như một chuyên gia kỹ thuật.

8.  Tự đào tạo, học tập nâng cao sau đại học trong và ngoài nước.

9.  Có kiến thức tổng quát về xã hội và môi trường.

10. Sử dụng và khai thác các phần mềm chung cũng như chuyên ngành.

11. Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ. 

C.  CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành Cơ khí Động lực có thể:

1.  Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các phòng kỹ thuật – công nghệ của các cơ sở liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế về  công nghệ sản xuất ô tô, động cơ, thiết bị thủy khí; Làm việc trong các cơ quan đăng kiểm phương tiện giao thông; Các doanh nghiệp bảo hiểm: Các công ty vận tải, khai thác thiết bị thi công cơ giới; Các nhà máy sửa chữa máy tàu; Các nhà máy thủy điện; Các công ty lắp máy…Ngoài ra kỹ sư Cơ khí Động lực có thể tự tổ chức các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.

2.  Giảng dạy các môn học chuyên môn về Thiết bị Thủy khí; Ô tô; Động cơ; Xe máy thi công ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có mở chuyên ngành liên quan.

3.  Tư vấn, thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực về Công nghệ ô tô; Động cơ đốt trong; Thiết bị Thủy khí; Xe máy thi công cơ giới ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng liên quan đến chuyên ngành Cơ khí ô tô, Máy động lực, Cơ giới hóa xây dựng giao thông.

 

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll