Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 10
Today : 964
Yesterday : 1225
This month : 13164
Total hits : 127891

Mikro

 • grid
 • list
 • Đồng hồ Mikro DPM380-415AD
  4,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: DPM380-415AD

  - Hiển thị LCD có đèn nền. - Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU (*). - Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L). - Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính. - Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha...
 • Đồng hồ Mikro DPM380B-415AD
  4,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: DPM380B-415AD

  - Hiển thị LCD có đèn nền. - Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU (*). - Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L). - Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính. - Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha...
 • Đồng hồ Mikro DPM680-415AD
  9,680,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: DPM380B-415AD

  - Màn hình màu TFT LCD. - Giao tiếp qua truyền thông MODBUS TCP/IP hoặc RS-485 M ODBUSRTU - Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L). - Đo và hiển thị dòng điện trên pha và dòng trên dây trung tính. - Đo công suất tác dụng KW...
 • Đồng hồ Mikro DM38-240A
  3,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: DM38-240A

  - Hiển thị LCD có đèn nền. - Giao tiếp qua truyền thông MODBUS-RTU. - Đo và hiển thị điện áp pha (L-N) và điện áp dây (L-L). - Đo và hiển thị dòng điện trên pha. - Đo công suất tác dụng KW (trên từng pha & tổng). - Đo công suất phản kháng...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR96-220-50
  2,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR96-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR96P-415-50
  2,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR96P-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60-415-50
  2,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR60-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR60-220-50
  2,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR60-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR80-415-50
  2,950,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR80-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp Mikro PFR80-220-50
  2,950,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR80-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR120-415-50
  3,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR120-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Mikro PFR120-220-50
  3,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR120-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp Mikro PFR140-415-50
  3,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR140-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 3 CT Mikro PFRLCD80P3-230-50
  11,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD80P3-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFRLCD80P1-230-50 8 cấp 1CT
  10,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD80P1-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 3CT Mikro PFRLCD120P3- 230-50
  12,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD120P3-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 1 CT Mikro PFRLCD120P-230-50
  11,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD120P1-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Relay Mikro MK301A-240A
  1,700,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: MK301A-240A

  EARTH LEAKAGE RELAY - PANEL MOUNTING (RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ - LOẠI GẮN MẶT TỦ) - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình giá trị cài đặt - Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC - Dòng rò cài...
 • Relay Mikro MK302A-240A
  2,350,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: MK302A-240A

    EARTH LEAKAGE RELAY - PANEL MOUNTING (RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ - LOẠI GẮN MẶT TỦ) - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Cài đặt thông số bằng núm xoay - Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC - Dòng rò cài đặt (I Δn) = 30mA -...
 • Relay Mikro MK300A-230A
  2,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: MK300A-230A

    EARTH LEAKAGE RELAY - PANEL MOUNTING (RƠ-LE BẢO VỆ DÒNG RÒ - LOẠI GẮN MẶT TỦ) - Hiển thị SỐ bằng LED 7 đoạn - Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng LED - Lập trình giá trị cài đặt - Nguồn cung cấp: 198 đến 265 V AC - Dòng rò cài...
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll