Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 965
Yesterday : 1225
This month : 13165
Total hits : 127892

Mennekes

 • grid
 • list
 • Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  227,800 VNĐ 268,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 6

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  1,150,475 VNĐ 1,353,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3272

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  719,100 VNĐ 846,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1237A

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
  1,140,700 VNĐ 1,342,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3275

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  1,189,150 VNĐ 1,399,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3285

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  742,900 VNĐ 874,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1245A

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
  241,400 VNĐ 284,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 540

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
  306,425 VNĐ 360,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 544

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H IP 67
  378,675 VNĐ 445,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 550

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
  373,150 VNĐ 439,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 552

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
  383,350 VNĐ 451,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 556

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H IP 67
  461,550 VNĐ 543,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 562

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H IP 67
  1,483,250 VNĐ 1,745,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3408

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H IP 67
  923,950 VNĐ 1,087,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 565

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 67
  1,588,650 VNĐ 1,869,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3425

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 67
  1,000,450 VNĐ 1,177,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 569

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H IP 67
  4,094,450 VNĐ 4,817,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3469

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 125A – 4P – 400V – 6H IP 67
  2,946,100 VNĐ 3,466,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1450A

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm nối 125A – 5P – 400V – 6H IP 67
  4,198,150 VNĐ 4,939,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3480

  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  2,868,750 VNĐ 3,375,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7002A

  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll