Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 964
Yesterday : 1225
This month : 13164
Total hits : 127891

Mitsubishi

 • grid
 • list
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 0.4K
  16,634,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 0.4KW;  Công suất ngõ ra: 1.1KVA; Dòng định mức: 3A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Tay xoay kiểu F-4S, F-8S
  1,595,750 VNĐ 2,455,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: F-4S, F-8S

  Điện áp: NF2/3/4P,NV3/4P Lắp cho: NF,NV400/630CW/SW/SEW/HEWREW Điện áp: NF2/3/4P,NV3P Lắp cho: NF800CEW/SDW/SEW/HEW/REW, NV800SEW/HEW  
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 0.75K
  19,813,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 0.75KW;  Công suất ngõ ra: 1.9KVA; Dòng định mức: 5A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Tay xoay kiểu F-10SW, F-10SW4P
  2,998,450 VNĐ 4,613,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: F-10SW,F-10SW4P

  Điện áp: 2P/3P Lắp cho: NF1000,1250,1600SEW Điện áp: 4P Lắp cho: NF1000,1250,1600SEW  
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 1.5K
  20,808,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 1.5KW;  Công suất ngõ ra: 3.1KVA; Dòng định mức: 8A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Tay xoay kiểu S05SV
  1,228,500 VNĐ 1,890,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: S05SV

  Điện áp: NF2/3/4P, NV3P Lắp cho: NF32SV,NF63CV/SV/HV,125CV/SV/HV,NV32SV,NV63CV/SV/HV, 125C/S/HV
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 2.2K
  24,846,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 2.2KW;  Công suất ngõ ra: 4.2KVA; Dòng định mức: 11A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Tay xoay kiểu S2SV
  1,420,900 VNĐ 2,186,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: S2SV

  Điện áp: 2P/3P/4P Lắp cho: NV125SEV/HEV,250CV/SV/HV/SEV/HEVNF125SEV/HEV/SGV/LGV/HGV, 160SGV/LGV/HGV, 250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/ SEV/HEV
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 3.7K
  28,688,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 3.7KW;  Công suất ngõ ra: 6.7KVA;  Dòng định mức: 17.5A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NF1SVE
  16,825,900 VNĐ 25,886,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NF1SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NF125CV (3P), SV(3P,4P),125HV 
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 5.5K
  40,018,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 5.5KW;  Công suất ngõ ra: 9.2KVA; Dòng định mức: 24A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NF2SVE
  21,317,400 VNĐ 32,796,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NF2SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NF125SEV/HEV,SGV/LGV/HGV,160SGV/LGV/HGV,250CV/SV/HV/SGV/LGV/HGV/SEV/HEV     
 • BIến tần Mitsubishi FR-A720 7.5K
  45,182,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 7.5KW; Công suất ngõ ra: 12.6KVA;  Dòng định mức: 33A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NV1SVE
  16,825,900 VNĐ 25,886,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NV1SVE

  Điện áp: AC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NV125CV/SV/HV 
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 11K
  48,696,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 11KW; Công suất ngõ ra: 17.6KVA;  Dòng định mức: 46A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDSAD240-NV2SVE
  21,317,400 VNĐ 32,796,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDSAD240-NV2SVE

  Điện áp: LAC100-240V/DC100-250V Lắp cho: NV125SEV/HEV, NV250CV/SV/HV, NV250SEV/HEV 
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 15K
  59,426,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 15KW; Công suất ngõ ra: 23.3KVA;  Dòng định mức: 61A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDS-4SWA220
  25,903,800 VNĐ 39,852,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDS-4SWA220,MD-4SWA220

  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630   
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 18.5K
  72,080,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 18.5KW Công suất ngõ ra: 29KVA  Dòng định mức: 76A  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Motor nạp vận hành điện MDS-8SWA220
  33,919,600 VNĐ 52,184,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: MDS-8SWA220,MD-8SWA220

  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630  Điện áp: 3P+4P, 200-220VAC 50/60HZ Lắp cho: NF400/630 
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll