Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 327
Yesterday : 425
This month : 14404
Total hits : 106946

Biến tần FR-A720 3 Pha 200 - 240VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 55K
  223,377,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 55KW; Công suất ngõ ra: 82KVA; Dòng định mức: 215A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720-45K
  185,621,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 5.5KW; Công suất ngõ ra: 67KVA; Dòng định mức: 175A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 37K
  159,519,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 5.5KW; Công suất ngõ ra: 55KVA; Dòng định mức: 145A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720-30K
  116,063,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 5.5KW; Công suất ngõ ra: 44KVA; Dòng định mức: 115A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 22K
  91,687,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 22KW; Công suất ngõ ra: 34KVA; Dòng định mức: 90A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 18.5K
  72,080,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 18.5KW Công suất ngõ ra: 29KVA  Dòng định mức: 76A  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 15K
  59,426,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 15KW; Công suất ngõ ra: 23.3KVA;  Dòng định mức: 61A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 11K
  48,696,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 11KW; Công suất ngõ ra: 17.6KVA;  Dòng định mức: 46A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • BIến tần Mitsubishi FR-A720 7.5K
  45,182,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 7.5KW; Công suất ngõ ra: 12.6KVA;  Dòng định mức: 33A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 5.5K
  40,018,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 5.5KW;  Công suất ngõ ra: 9.2KVA; Dòng định mức: 24A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 3.7K
  28,688,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 3.7KW;  Công suất ngõ ra: 6.7KVA;  Dòng định mức: 17.5A;  Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 2.2K
  24,846,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 2.2KW;  Công suất ngõ ra: 4.2KVA; Dòng định mức: 11A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 1.5K
  20,808,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 1.5KW;  Công suất ngõ ra: 3.1KVA; Dòng định mức: 8A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 0.75K
  19,813,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 0.75KW;  Công suất ngõ ra: 1.9KVA; Dòng định mức: 5A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
 • Biến tần Mitsubishi FR-A720 0.4K
  16,634,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: FR-A720

  Công suất Motor: 0.4KW;  Công suất ngõ ra: 1.1KVA; Dòng định mức: 3A; Khả năng chịu quá tải: 150% 60s, 200% 0.5s
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll