Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Biến tần LS iG5A 3 Pha 200-230VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần LS SV220IG5A-2FB 22KW
  25,790,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IG5A-2FB

  Biến tần LS SV220IG5A-2FB 22KW Mã sản phẩm: SV220IG5A-2FB 22KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV185IG5A-2FB 18.5KW
  21,690,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV185IG5A-2FB

  Biến tần LS SV185IG5A-2FB 18.5KW Mã sản phẩm: SV185IG5A-2FB 18.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV150IG5A-2FB 15KW
  18,790,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV150IG5A-2FB

  Biến tần LS SV150IG5A-2FB 15KW Mã sản phẩm: SV150IG5A-2FB 15KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV110IG5A-2FB 11KW
  16,240,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV110IG5A-2FB

  Biến tần LS SV110IG5A-2FB 11KW Mã sản phẩm: SV110IG5A-2FB 11KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (For...
 • Biến tần LS SV075IG5A-2FB 7.5KW
  8,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV075IG5A-2FB

  Biến tần LS SV075IG5A-2FB 7.5KW Mã sản phẩm: SV075IG5A-2FB 7.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + VV/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, fixed...
 • Biến tần LS SV055IG5A-2FB 5.5KW
  7,790,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV055IG5A-2FB

  Biến tần LS SV055IG5A-2FB 5.5KW Mã sản phẩm: SV055IG5A-2FB 5.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV040IG5A-2FB 4KW
  5,120,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV040IG5A-2FB

  Biến tần LS SV040IG5A-2FB 4KW Mã sản phẩm: SV040IG5A-2FB 4KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 4.0kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV037IG5A-2FB 3.7KW
  5,120,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV037IG5A-2FB

  Biến tần LS SV037IG5A-2FB 3.7KW Mã sản phẩm: SV037IG5A-2FB 3.7KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 3.7kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV022IG5A-2FB 2.2KW
  4,490,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV022IG5A-2FB

  Biến tần LS SV022IG5A-2FB 2.2KW Mã sản phẩm: SV022IG5A-2FB 2.2KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 2.2kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 2.2kW(3HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV015IG5A-2FB 1.5KW
  3,860,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV015IG5A-2FB

  Biến tần LS SV015IG5A-2FB 1.5KW Mã sản phẩm: SV015IG5A-2FB 1.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 1.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 1.5kW(2HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV008IG5A-2FB 0.75KW
  3,300,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV008IG5A-2FB

  Biến tần LS SV008IG5A-2FB 0.75KW Mã sản phẩm: SV008IG5A-2FB 0.75KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 0.75kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 0.75kW(1HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz...
 • Biến tần LS SV004IG5A-2FB 0.4KW
  3,040,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV004IG5A-2FB

  Biến tần LS SV004IG5A-2FB 0.4KW Mã sản phẩm: SV004IG5A-2FB 0.4KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 0.4kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz (For...
 • Biến tần LS SV220IG5A-2 22KW
  26,080,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IG5A-2

  Biến tần LS SV220IG5A-2 22KW Mã sản phẩm: SV220IG5A-2 22KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 22kW(30HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV185IG5A-2 18.5KW
  21,990,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV185IG5A-2

  Biến tần LS SV185IG5A-2 18.5KW Mã sản phẩm: SV185IG5A-2 18.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV150IG5A-2 15KW
  19,080,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV150IG5A-2

  Biến tần LS SV150IG5A-2 15KW Mã sản phẩm: SV150IG5A-2 15KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 15kW(20HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV110IG5A-2 11KW
  16,540,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV110IG5A-2

  Biến tần LS SV110IG5A-2 11KW Mã sản phẩm: SV110IG5A-2 11KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 11kW(15HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV075IG5A-2 7.5KW
  9,010,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV075IG5A-2

  Biến tần LS SV075IG5A-2 7.5KW Mã sản phẩm: SV075IG5A-2 7.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV055IG5A-2 5.5KW
  8,060,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV055IG5A-2

  Biến tần LS SV055IG5A-2 5.5KW Mã sản phẩm: SV055IG5A-2 5.5KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,...
 • Biến tần LS SV040IG5A-2 4KW
  5,380,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV040IG5A

  Biến tần LS SV040IG5A-2 4KW Mã sản phẩm: SV040IG5A-2 4KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 4.0kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, fixed...
 • Biến tần LS SV037IG5A- 3.7KW
  5,380,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV037IG5A

  Biến tần LS SV037IG5A- 3.7KW Mã sản phẩm: SV037IG5A- 3.7KW - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 3.7kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485 (LS Bus / Modbus RTU)        + 3.7kW(5HP), 3 phase, 200~230VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz, fixed...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll