Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 9
Today : 964
Yesterday : 1225
This month : 13164
Total hits : 127891

Biến tần LS iG5A 3 Pha 380-480VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần LS SV220IG5A-4FB 22KW
  20,210,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV185IG5A-4FB 18.5KW
  18,580,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV185IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV150IG5A-4FB 15KW
  15,870,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV150IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV110IG5A-4FB 11KW
  14,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV110IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV075IG5A-4FB 7.5KW
  8,290,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV075IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV055IG5A-4FB 5.5KW
  7,580,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV055IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV040IG5A-4FB 4KW
  5,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV040IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 4.0kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV037IG5A-4FB 3.7KW
  5,320,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV037IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 3.7kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV022IG5A-4FB 2.2KW
  4,430,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV022IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 2.2kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV015IG5A-4FB 1.5KW
  3,860,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV015IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 1.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 1.5kW(/2HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV008IG5A-4FB 0.75KW
  3,510,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV008IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 0.75kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV004IG5A-4FB 0.4KW
  3,300,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV004IG5A-4FB

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 0.4kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 0.4kW(1/2HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV220IG5A-4 22KW
  20,790,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV185IG5A-4 18.5KW
  19,150,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV185IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV150IG5A-4 15KW
  16,130,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV150IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV110IG5A-4 11KW
  14,830,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV110IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV075IG5A-4 0.1KW
  8,530,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV075IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV055IG5A-4 5.5KW
  7,810,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV055IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV040IG5A-4 4KW
  5,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV040IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 4.0kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 4.0kW(5.4HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
 • Biến tần LS SV037IG5A-4 3.7KW
  5,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV037IG5A-4

  - Biến tần dòng: IG5A - Công suất: 3.7kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, sensorless vector control, built-in brake unit, RS485(LS Bus / Modbus RTU), EMC-filter(Foot print type), Safety Stop, Pulse train        + 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.1~400Hz,  fixed keypad
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll