Hỗ trợ trực tuyến

Biến tần LS iP5A 3 Pha 380-480VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần LS SV370IP5A-4OL 37KW
  42,840,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV370IP5A-4OL

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 37kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
 • Biến tần LS SV300IP5A-4NOL 30KW
  28,010,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV300IP5A-4NOL

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 30kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in DC reactor
 • Biến tần LS SV220IP5A-4NOL 22KW
  24,900,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IP5A-4NOL

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in DC reactor
 • Biến tần LS SV450IP5A-4O 45KW
  41,870,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV450IP5A-4O

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 45kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 45kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
 • Biến tần LS SV370IP5A-4O 37KW
  38,580,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV370IP5A-4O

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 37kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
 • Biến tần LS SV300IP5A-4NO 30KW
  25,780,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV300IP5A-4NO

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 30kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV220IP5A-4NO 22KW
  22,770,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV220IP5A-4NO

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV185IP5A-4NO 18.5KW
  18,410,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV185IP5A-4NO

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV150IP5A-4NO 15KW
  16,620,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV150IP5A-4NO

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV110IP5A-4NE 11KW
  10,760,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV110IP5A-4NE

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV075IP5A-4NE 7.5KW
  9,910,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV075IP5A-4NE

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
 • Biến tần LS SV055IP5A-4NE 5.5KW
  8,660,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV055IP5A-4NE

  - Biến tần dòng: IP5A - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus)        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll