Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Biến tần LS iS7 3 Phase 380-480VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần LS SV0450IS7-4NOD 45KW
  56,190,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0450IS7-4NOD

  Biến tần LS SV0450IS7-4NOD 45KW Mã sản phẩm: SV0450IS7-4NOD 45KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 45kW(60HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor,...
 • Biến tần LS SV0300IS7-4NOD 30KW
  42,730,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0300IS7-4NOD

  Biến tần LS SV0300IS7-4NOD 30KW Mã sản phẩm: SV0300IS7-4NOD 30KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 30kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor,...
 • Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD 22KW
  33,220,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0220IS7-4NOFD

  Biến tần LS SV0220IS7-4NOFD 22KW Mã sản phẩm: SV0220IS7-4NOFD 22KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor,...
 • Biến tần LS SV0150IS7-4NOFD 15KW
  23,770,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0150IS7-4NOFD

  Biến tần LS SV0150IS7-4NOFD 15KW Mã sản phẩm: SV0150IS7-4NOFD 15KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor,...
 • Biến tần LS SV0110IS7-4NOFD 11KW
  20,830,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0110IS7-4NOFD

  Biến tần LS SV0110IS7-4NOFD 11KW Mã sản phẩm: SV0110IS7-4NOFD 11KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor,...
 • Biến tần LS SV0550IS7-4NO 55KW
  54,700,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0550IS7-4NO

  Biến tần LS SV0550IS7-4NO 55KW Mã sản phẩm: SV0550IS7-4NO 55KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 55kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + v/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 55kW(75HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz Vui lòng...
 • Biến tần LS SV0450IS7-4NO 45KW
  49,380,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0450IS7-4NO

  Biến tần LS SV0450IS7-4NO 45KW Mã sản phẩm: SV0450IS7-4NO 45KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 45kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 45kW(60HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz Vui lòng liên hệ BITEK...
 • Biến tần LS SV0300IS7-4NO 30KW
  38,450,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0300IS7-4NO

  Biến tần LS SV0300IS7-4NO 30KW Mã sản phẩm: SV0300IS7-4NO 30KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 30kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz Vui lòng liên hệ BITEK để...
 • Biến tần LS SV0220IS7-4NO 22KW
  25,730,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0220IS7-4NO

  Biến tần LS SV0220IS7-4NO 22KW Mã sản phẩm: SV0220IS7-4NO 22KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 22kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...
 • Biến tần SV0185IS7-4NO 18.5KW
  22,700,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0185IS7-4NO

  Biến tần SV0185IS7-4NO 18.5KW Mã sản phẩm: SV0185IS7-4NO 18.5KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 18.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui lòng...
 • Biến tần LS SV0150IS7-4NO 15KW
  18,360,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0150IS7-4NO

  Biến tần LS SV0150IS7-4NO 15KW Mã sản phẩm: SV0150IS7-4NO 15KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 15kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...
 • Biến tần LS SV0110IS7-4NO 11KW
  16,580,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0110IS7-4NO

  Biến tần LS SV0110IS7-4NO 11KW Mã sản phẩm: SV0110IS7-4NO 11KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 11kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...
 • Biến tần LS SV0075IS7-4NO 7.5KW
  10,730,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0075IS7-4NO

  Biến tần LS SV0075IS7-4NO 7.5KW Mã sản phẩm: SV0075IS7-4NO 7.5KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 7.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...
 • Biến tần LS SV0055IS7-4NO 5.5KW
  9,890,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0055IS7-4NO

  Biến tần LS SV0055IS7-4NO 5.5KW Mã sản phẩm: SV0055IS7-4NO 5.5KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 5.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...
 • Biến tần LS SV0037IS7-4NO 3.7KW
  8,650,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0037IS7-4NO

  Biến tần LS SV0037IS7-4NO 3.7KW Mã sản phẩm: SV0022IS7-4NO 2.2KW Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 3.7kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz ...
 • Biến tần LS SV0022IS7-4NO 2.2KW
  8,440,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0022IS7-4NO

  Biến tần LS SV0022IS7-4NO 2.2KW Mã sản phẩm: SV0022IS7-4NO 2.2KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 2.2kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic...
 • Biến tần LS SV0015IS7-4NO 1.5KW
  8,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0015IS7-4NO

  Biến tần LS SV0015IS7-4NO 1.5KW Mã sản phẩm: SV0015IS7-4NO 1.5KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 1.5kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking...
 • Biến tần LS SV0008IS7-4NO 0.75KW
  7,700,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SV0008IS7-4NO

  Biến tần LS SV0008IS7-4NO 0.75KW Mã sản phẩm: SV0008IS7-4NO 0.75KW - Biến tần dòng: IS7 - Công suất: 0.75kw - Hãng sản xuất: LS Industrial - Thông số kỹ thuật:        + V/f, V/f PG, sensorless vector, sensored vector, CT/VT dual ratings, built-in RS485(LS Bus / Modbus RTU)        + 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%),50~60Hz  (±5%), 0.01~400Hz, built-in Dynamic braking transistor Vui...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll