Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 255
Yesterday : 455
This month : 18103
Total hits : 110645

 

Biến tần Yaskawa A1000 3 pha 400VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần CIMR-AT4A0675AAA 315kw
  622,132,000 VNĐ 888,760,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0675AAA

  - Công suất động cơ: 315kw - Dòng điện định mức: 675A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 221kg - Kích thước (WxHxD): 670x1140x370(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0515AAA 220kw
  370,342,000 VNĐ 529,060,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0515AAA

  - Công suất động cơ: 220kw - Dòng điện định mức: 515A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 221kg - Kích thước (WxHxD): 670x1140x370(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0414AAA 185kw
  304,801,000 VNĐ 435,430,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0414AAA

  - Công suất động cơ: 185kw - Dòng điện định mức: 414A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 125kg - Kích thước (WxHxD): 500x950x370(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0362AAA 160kw
  254,205,000 VNĐ 363,150,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0362AAA

  - Công suất động cơ: 160kw - Dòng điện định mức: 362A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 107kg - Kích thước (WxHxD): 500x800x350(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0296AAA 132kw
  207,907,000 VNĐ 297,010,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0296AAA

  - Công suất động cơ: 132kw - Dòng điện định mức: 296A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 102kg - Kích thước (WxHxD): 500x800x350(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0250AAA 110kw
  173,124,000 VNĐ 247,320,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0250AAA

  - Công suất động cơ: 110kw - Dòng điện định mức: 250A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 96kg - Kích thước (WxHxD): 500x800x350(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0208AAA 90kw
  135,107,000 VNĐ 193,010,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0208AAA

  - Công suất động cơ: 90kw - Dòng điện định mức: 208A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 79kg - Kích thước (WxHxD): 450x705x330(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0165AAA 75kw
  101,934,000 VNĐ 145,620,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0165AAA

  - Công suất động cơ: 75kw - Dòng điện định mức: 165A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 42kg - Kích thước (WxHxD): 325x550x283(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0139AAA 55kw
  79,058,000 VNĐ 112,940,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0139AAA

  - Công suất động cơ: 55kw - Dòng điện định mức: 139A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 41kg - Kích thước (WxHxD): 325x550x283(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0103AAA 45kw
  60,676,000 VNĐ 86,680,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0103AAA

  - Công suất động cơ: 45kw - Dòng điện định mức: 103A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 36kg - Kích thước (WxHxD): 320x510x258(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0088AAA 37kw
  56,931,000 VNĐ 81,330,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0088AAA

  - Công suất động cơ: 37kw - Dòng điện định mức: 88A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 36kg - Kích thước (WxHxD): 320x510x258(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0072AAA 30kw
  43,764,000 VNĐ 62,520,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0072AAA

  - Công suất động cơ: 30kw - Dòng điện định mức: 72A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 25kg - Kích thước (WxHxD): 275x450x258(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0058AAA 22kw
  36,645,000 VNĐ 52,350,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0058AAA

  - Công suất động cơ: 22kw - Dòng điện định mức: 58A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 21kg - Kích thước (WxHxD): 250x400x258(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0044FAA 18kw
  38,437,000 VNĐ 54,910,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0044FAA

  - Công suất động cơ: 18kw - Dòng điện định mức: 44A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 8.3kg - Kích thước (WxHxD): 220x350x197(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0038FAA 15kw
  30,016,000 VNĐ 42,880,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0038FAA

  - Công suất động cơ: 15kw - Dòng điện định mức: 38A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 5.7kg - Kích thước (WxHxD): 180x300x187(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0031FAA 11kw
  24,108,000 VNĐ 34,440,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0031FAA

  - Công suất động cơ: 11kw - Dòng điện định mức: 31A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 5.4kg - Kích thước (WxHxD): 180x300x167(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0023FAA 7.5kw
  18,823,000 VNĐ 26,890,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0023FAA

  - Công suất động cơ: 7.5kw - Dòng điện định mức: 23A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 3.9kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x167(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0018FAA 5.5kw
  16,002,000 VNĐ 22,860,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0018FAA

  - Công suất động cơ: 5.5kw - Dòng điện định mức: 18A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 3.9kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x167(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0011FAA 3.7kw
  14,189,000 VNĐ 20,270,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0011FAA

  - Công suất động cơ: 3.7kw - Dòng điện định mức: 11A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 3.5kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x167(mm)
 • Biến tần CIMR-AT4A0009FAA 3kw
  13,965,000 VNĐ 19,950,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-AT4A0009FAA

  - Công suất động cơ: 3kw - Dòng điện định mức: 0.9A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Giải nhiệt: Tự làm mát - Khối lượng: 3.5kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x164(mm)
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll