Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Biến tần Yaskawa E1000 3 pha 400VAC

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần CIMR-ET4A0675AAA 355kw
  505,568,000 VNĐ 722,240,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0675AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0675AAA 355kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0675AAA 355kw - Công suất động cơ: 355kw - Dòng điện định mức: 675A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 221kg - Kích thước (WxHxD): 670x1140x370(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0675AAA 355kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0515AAA 250kw
  320,285,000 VNĐ 457,550,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0515AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0515AAA 250kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0515AAA 250kw - Công suất động cơ: 250kw - Dòng điện định mức: 515A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 216kg - Kích thước (WxHxD): 670x1140x370(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0515AAA 250kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0414AAA 220kw
  268,898,000 VNĐ 384,140,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0414AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0414AAA 220kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0414AAA 220kw - Công suất động cơ: 220kw - Dòng điện định mức: 414A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 125kg - Kích thước (WxHxD): 500x950x370(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0414AAA 220kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0362AAA 185kw
  229,635,000 VNĐ 328,050,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0362AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0362AAA 185kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0362AAA 185kw - Công suất động cơ: 185kw - Dòng điện định mức: 362A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 117kg - Kích thước (WxHxD): 504x1168x350(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0362AAA 185kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0296AAA 160kw
  196,756,000 VNĐ 281,080,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0296AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0296AAA 160kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0296AAA 160kw - Công suất động cơ: 160kw - Dòng điện định mức: 296A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 112kg - Kích thước (WxHxD): 504x1168x350(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0296AAA 160kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0250AAA 132kw
  151,165,000 VNĐ 215,950,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0250AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0250AAA 132kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0250AAA 132kw - Công suất động cơ: 132kw - Dòng điện định mức: 250A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 106kg - Kích thước (WxHxD): 504x1168x350(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0250AAA 132kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0208AAA 110kw
  128,450,000 VNĐ 183,500,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0208AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0208AAA 110kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0208AAA 110kw - Công suất động cơ: 110kw - Dòng điện định mức: 208A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 87kg - Kích thước (WxHxD): 456x960x330(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0208AAA 110kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0165AAA 90kw
  136,140,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0165AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0165AAA 90kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0165AAA 90kw - Công suất động cơ: 90kw - Dòng điện định mức: 165A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 46kg - Kích thước (WxHxD): 329x730x283(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0165AAA 90kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0139AAA 75kw
  72,954,000 VNĐ 104,220,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0139AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0139AAA 75kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0139AAA 75kw - Công suất động cơ: 75kw - Dòng điện định mức: 139A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 45kg - Kích thước (WxHxD): 329x730x283(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0139AAA 75kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0103AAA 55kw
  53,452,000 VNĐ 76,360,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0103AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0103AAA 55kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0103AAA 55kw - Công suất động cơ: 55kw - Dòng điện định mức: 103A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 39kg - Kích thước (WxHxD): 329x630x258(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0103AAA 55kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0088AAA 45kw
  46,123,000 VNĐ 65,890,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0088AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0088AAA 45kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0088AAA 45kw - Công suất động cơ: 45kw - Dòng điện định mức: 88A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 39kg - Kích thước (WxHxD): 329x630x258(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0088AAA 45kw   Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0072AAA 37kw
  39,522,000 VNĐ 56,460,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0072AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0072AAA 37kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0072AAA 37kw - Công suất động cơ: 37kw - Dòng điện định mức: 72A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 27kg - Kích thước (WxHxD): 279x515x258(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0072AAA 37kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0058AAA 30kw
  33,586,000 VNĐ 47,980,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0058AAA

  Biến tần CIMR-ET4A0058AAA 30kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0058AAA 30kw - Công suất động cơ: 30kw - Dòng điện định mức: 58A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 23kg - Kích thước (WxHxD): 254x465x258(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0058AAA 30kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0044FAA 22kw
  33,285,000 VNĐ 47,550,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0044FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0044FAA 22kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0044FAA 22kw - Công suất động cơ: 22kw - Dòng điện định mức: 44A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 8.3kg - Kích thước (WxHxD): 2200x350x197(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0044FAA 22kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0038FAA 18kw
  24,066,000 VNĐ 34,380,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0038FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0038FAA 18kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0038FAA 18k - Công suất động cơ: 18kw - Dòng điện định mức: 38A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 5.7kg - Kích thước (WxHxD): 180x300x187(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0038FAA 18kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0031FAA 15kw
  21,679,000 VNĐ 30,970,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0031FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0031FAA 15kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0031FAA 15kw - Công suất động cơ: 15kw - Dòng điện định mức: 31A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 5.4kg - Kích thước (WxHxD): 180x300x167(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0031FAA 15kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0023FAA 11kw
  16,198,000 VNĐ 23,140,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0023FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0023FAA 11kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0023FAA 11kw - Công suất động cơ: 11kw - Dòng điện định mức: 23A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 3.9kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x167(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0023FAA 11kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0018FAA 7.5kw
  14,483,000 VNĐ 20,690,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0018FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0018FAA 7.5kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0018FAA 7.5kw - Công suất động cơ: 7.5kw - Dòng điện định mức: 18A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 3.9kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x167(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0018FAA 7.5kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0011FAA 5.5kw
  12,572,000 VNĐ 17,960,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0011FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0011FAA 5.5kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0011FAA 5.5kw - Công suất động cơ: 5.5kw - Dòng điện định mức: 11A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 3.5kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x164(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0011FAA 5.5kw Hotline tư vấn hỗ...
 • Biến tần CIMR-ET4A0009FAA 3.7kw
  11,767,000 VNĐ 16,810,000 VNĐ
  SALE 30%

  Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0009FAA

  Biến tần CIMR-ET4A0009FAA 3.7kw Mã sản phẩm: CIMR-ET4A0009FAA 3.7kw - Công suất động cơ: 3.7kw - Dòng điện định mức: 9A - Điện áp định mức: 3 pha 400VAC - Khối lượng: 3.5kg - Kích thước (WxHxD): 140x260x164(mm) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Biến tần CIMR-ET4A0009FAA 3.7kw Hotline tư vấn hỗ...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll