Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 255
Yesterday : 455
This month : 18103
Total hits : 110645

Cầu dao chống dòng rò dạng khối NV series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ELCB 4P (200~400)A 70KA
  36,726,950 VNĐ 56,503,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 4P (200~400)A 70KA
  35,939,800 VNĐ 55,292,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 4P (63~125)A 75KA
  37,924,900 VNĐ 58,346,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV(HS)*(CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (63~125)A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 4P (50-125)A 75KA
  31,604,300 VNĐ 48,622,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 4P (15-125)A 50KA
  11,896,300 VNĐ 18,302,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA
  61,849,450 VNĐ 95,153,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV630-SEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA
  34,522,800 VNĐ 53,112,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức:  (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (200~400)A 50KA
  34,260,850 VNĐ 52,709,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-SEW(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
 • ELCB 4P (63~125)A 36KA
  34,467,550 VNĐ 53,027,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV(HS)*(CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (63~125)A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 4P (50-125)A 36KA
  28,724,150 VNĐ 44,191,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SEV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 36KA
 • ELCB 4P (15-125)A 30KA
  9,788,350 VNĐ 15,059,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-SV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 30KA
 • ELCB 3P (400~800)A 70KA
  61,485,450 VNĐ 94,593,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV800-HEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (300~630)A 70KA
  43,339,400 VNĐ 66,676,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV630-HEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (300~630)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (200~400)A 70KA
  25,552,150 VNĐ 39,311,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW(TD)**

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (200~400)A 70KA
  25,080,250 VNĐ 38,585,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV400-HEW(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (200~400)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 70KA
 • ELCB 3P (125~250)A 75KA
  24,878,750 VNĐ 38,275,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV250-HEV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (125~250)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (125-250)A 75KA
  9,237,800 VNĐ 14,212,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV250-HV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (63~125)A 75KA
  29,044,600 VNĐ 44,684,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV(HS)*(CE)

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: (63~125)A Adj - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (50-125)A 75KA
  24,204,050 VNĐ 37,237,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HEV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 75KA
 • ELCB 3P (15-125)A 50KA
  8,318,700 VNĐ 12,798,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NV125-HV(HS)*

  CB Bảo vệ dòng rò (Earth-leakage Circuit Breaker); Dòng định mức (dòng rò: 30mA. 1,2,500mA) - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 3P - Dòng ngắt mạch: Icu/AC400V, 50KA
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll