Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 6
Yesterday : 471
This month : 16588
Total hits : 109130

Cầu dao chống dòng rò dạng tép BV-D series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • RCCB 4P 63A 300mA
  2,080,650 VNĐ 3,201,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 63A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCCB 4P 40A 300mA
  1,606,150 VNĐ 2,471,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 40A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCCB 4P 25A 300mA
  1,513,850 VNĐ 2,329,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 25A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCCB 2P 63A 300mA
  1,197,300 VNĐ 1,842,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 63A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCCB 2P 40A 300mA
  993,200 VNĐ 1,528,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 40A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCCB 2P 25A 300mA
  937,950 VNĐ 1,443,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 25A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 300mA 
 • RCD/MCB 1PN (25A-32A) 4,5kA, 300mA
  1,040,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 25A, 32A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 300mA
 • RCD/MCB 1PN (6A-20A) 4,5kA, 300mA
  926,250 VNĐ 1,425,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 6A, 10A,16A, 20A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 300mA 
 • RCD/MCB 1PN (25A-32A) 4,5kA, 100mA
  1,040,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 25A, 32A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 100mA
 • RCD/MCB 1PN (6A-20A) 4,5kA, 100mA
  926,250 VNĐ 1,425,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 6A, 10A,16A, 20A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 100mA
 • RCD/MCB 1PN (25A-32A) 4,5kA, 30mA
  1,040,000 VNĐ 1,600,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 25A, 32A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 30mA
 • RCD/MCB 1PN (6A-20A) 4,5kA, 30mA
  926,250 VNĐ 1,425,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-DN

  Combined RCD/MCB devices(RCBO)/Tiêu chuẩn IEC-61009-1 - Dòng định mức: 6A, 10A,16A, 20A - Số cực: 1PN - Dòng điện rò: 4,5kA, 30mA   
 • RCCB 4P 63A 30mA
  2,080,650 VNĐ 3,201,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 63A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 30mA 
 • RCCB 4P 40A 30mA
  1,606,150 VNĐ 2,471,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 40A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 30mA 
 • RCCB 4P 25A 30mA
  1,513,850 VNĐ 2,329,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 25A - Số cực: 4P - Dòng điện rò: 30mA 
 • RCCB 2P 63A 30mA
  1,197,300 VNĐ 1,842,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 63A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 30mA 
 • RCCB 2P 40A 30mA
  993,200 VNĐ 1,528,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 40A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 30mA 
 • RCCB 2P 25A 30mA
  937,950 VNĐ 1,443,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: BV-D

  RCCB (Residual Current Circuit Breaker) /Tiêu chuẩn IEC-61008-1 - Dòng định mức: 25A - Số cực: 2P - Dòng điện rò: 30mA 
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll