Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Cầu dao chống giật dạng khối BL

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • CB BL-630HN 4P 500A, 630A 50KA
  16,800,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-630HN

  CB BL-630HN 4P 500A, 630A 50KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 500A, 630A   - Số cực: 4P - Dòng cắt: 50kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-630HN 4P 500A, 630A 50KA   Hotline tư vấn hỗ trợ:...
 • CB BL-400SN 4P (250-400)A 35KA
  5,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-400SN

  CB BL-400SN 4P (250-400)A 35KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A  - Số cực: 4P - Dòng cắt: 35kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-400SN 4P (250-400)A 35KA   Hotline tư vấn hỗ trợ:...
 • CB BL-250SN 4P (175-250)A 30KA
  5,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-250SN

  CB BL-250SN 4P (175-250)A 30KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 175A, 200A, 225A, 250A  - Số cực: 4P - Dòng cắt: 30kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-250SN 4P (175-250)A 30KA   Hotline tư vấn hỗ trợ:...
 • CB BL-160SN 4P (125-160)A 30KA
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-160SN

  CB BL-160SN 4P (125-160)A 30KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 125A, 140A, 160A  - Số cực: 4P - Dòng cắt: 30kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-160SN 4P (125-160)A 30KA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • CB BL-100SN 4P (15~100)A 15KA
  3,100,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-100SN

  CB BL-100SN 4P (15~100)A 15KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: (15~100)A  - Số cực: 4P - Dòng cắt: 15kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-100SN 4P (15~100)A 15KA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • CB BL-630HN 3P (500-630)A 50KA
  12,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-630HN

  CB BL-630HN 3P (500-630)A 50KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 500A, 630A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 50kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-630HN 3P (500-630)A 50KA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • CB BL-400SN 3P (250-400)A 35KA
  8,400,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-400SN

  CB BL-400SN 3P (250-400)A 35KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 35kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-400SN 3P (250-400)A 35KA   Hotline tư vấn hỗ trợ:...
 • CB BL-250SN 3P (175-250)A 30KA
  3,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-250SN

  CB BL-250SN 3P (175-250)A 30KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 175A, 200A, 225A, 250A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 30kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-250SN 3P (175-250)A 30KA   Hotline tư vấn hỗ trợ:...
 • CB BL-160SN 3P (125-160)A 30KA
  3,480,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-160SN

  CB BL-160SN 3P (125-160)A 30KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 125A, 140A, 160A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 30kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-160SN 3P (125-160)A 30KA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • CB BL-100SN 3P (60-100)A 15KA
  1,780,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-100SN

  CB BL-100SN 3P (60-100)A 15KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 60A, 75A, 100A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 15kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-100SN 3P (60-100)A 15KA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • CB BL-100SN 3P (15-50)A 15KA
  1,680,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BL-100SN

  CB BL-100SN 3P (15-50)A 15KA CB Chống giật IEC60947-2 Chỉnh dòng 30 - 100 - 500mA 0.1SB - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A  - Số cực: 3P - Dòng cắt: 15kA Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm CB BL-100SN 3P (15-50)A 15KA Hotline tư vấn hỗ...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll