Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Cầu dao điện

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 200A/600V 3P200CĐ cực đúc
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P200CĐ

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P200CĐ - Dòng điện định mức: 200A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 200A/600V 3P200CĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCC cao cấp
  313,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100ĐCC

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P100ĐCC  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCC cao cấp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCĐ cực đúc
  313,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100ĐCĐ

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P100ĐCĐ  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCK cực kẹp
  298,760 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100ĐCK

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P100ĐCK - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 100A/600V 3P100ĐCK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCC cao cấp
  114,070 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60ĐCC

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P60ĐCC  - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCC cao cấp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCĐ cực đúc
  120,120 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60ĐCĐ

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P60ĐCĐ  - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCK cực kẹp
  114,070 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60ĐCK

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 3P60ĐCK  - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 3P 60A/600V 3P60ĐCK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CC cao cấp
  321,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P150CC

  Cầu dao điện Vinakip 3P150CC  - Dòng điện định mức: 150A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CC cao cấp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CĐ cực đúc
  321,200 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P150CĐ

  Cầu dao điện Vinakip 3P150CĐ - Dòng điện định mức: 150A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CK cực kẹp
  306,240 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P150CK

  Cầu dao điện Vinakip 3P150CK - Dòng điện định mức: 150A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 150A/600V 3P150CK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 2P 100A/600V 2P100ĐCĐ cực đúc
  209,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 2P100ĐCĐ

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 2P100ĐCĐ  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 2P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 2P 100A/600V 2P100ĐCĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện đảo chiều 2P 100A/600V 2P100ĐCK cực kẹp
  199,540 VNĐ

  Mã sản phẩm: 2P100ĐCK

  Cầu dao điện đảo chiều Vinakip 2P100ĐCK - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 2P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện đảo chiều 2P 100A/600V 2P100ĐCK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CC cao cấp
  105,050 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60CC

  Cầu dao điện Vinakip 3P60CC  - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CC cao cấp Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CĐ cực đúc
  99,770 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60CĐ

  Cầu dao điện Vinakip 3P60CĐ  - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CK cực kẹp
  94,820 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P60CK

  Cầu dao điện Vinakip 3P60CK - Dòng điện định mức: 60A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 60A/600V 3P60CK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CC cao cấp
  276,100 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100CC

  Cầu dao điện Vinakip 3P100CC  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CC cao cấp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CĐ cực đúc
  276,100 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100CĐ

  Cầu dao điện Vinakip 3P100CĐ  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CK cực kẹp
  263,560 VNĐ

  Mã sản phẩm: 3P100CK

  Cầu dao điện Vinakip 3P100CK  - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 3P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 3P 100A/600V 3P100CK cực kẹp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 2P 100A/600V 2P100CC cao cấp
  182,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: 2P100CC

  Cầu dao điện Vinakip 2P100CC - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 2P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 2P 100A/600V 2P100CC cao cấp   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao điện 2P 100A/600V 2P100CĐ cực đúc
  182,600 VNĐ

  Mã sản phẩm: 2P100CĐ

  Cầu dao điện Vinakip 2P100CĐ - Dòng điện định mức: 100A - Số cực: 2P - Điện thế: 600 V ~ - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao điện 2P 100A/600V 2P100CĐ cực đúc   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll