Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Cầu dao hộp

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 02 lưỡi dao tiếp đất
  19,470,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 02 lưỡi dao tiếp đất - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 35kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 02...
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 01 lưỡi dao tiếp đất
  17,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 01 lưỡi dao tiếp đất - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 35kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV 01...
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV
  14,740,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV  - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 35kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 35KV    Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 02 lưỡi dao tiếp đất
  14,080,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 02 lưỡi dao tiếp đất - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 24kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 02...
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 01 lưỡi dao tiếp đất
  11,660,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 01 lưỡi dao tiếp đất - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 24kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV 01...
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV
  9,735,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 24kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 24KV   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao cách ly CDCL 630A 12KV
  6,204,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDCL

  Cầu dao cách ly CDCL 630A 12KV - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 12kV - TCVN 5758 : 1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao cách ly CDCL 630A 12KV   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 1000A
  364,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 1000A - Dòng điện định mức: 1000A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 1000A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 800A
  364,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 800A - Dòng điện định mức: 800A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 800A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 630A
  364,210 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 600A - Dòng điện định mức: 630A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 600A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 500A
  178,750 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 500A - Dòng điện định mức: 500A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 500A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 400A
  178,750 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 400A - Dòng điện định mức: 400A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 400A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 300A
  153,340 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 300A - Dòng điện định mức: 300A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 300A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 250A
  153,340 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 250A - Dòng điện định mức: 250A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 250A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 200A
  93,390 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 200A - Dòng điện định mức: 200A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 200A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 150A
  93,390 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 150A - Dòng điện định mức: 150A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 150A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 100A
  80,080 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 100A - Dòng điện định mức: 100A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 100A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu chảy ống CCO 60A
  80,080 VNĐ

  Mã sản phẩm: CCO

  Cầu chảy ống CCO 60A - Dòng điện định mức: 60A - TCVN: 5926-1 : 2006 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu chảy ống CCO 60A   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1600A 660V
  19,800,825 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDH3PĐCN

  Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1600A 660V  - Dòng điện định mức: 1600A - Điện thế: 660 V ~ - TCVN: 2282-1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1600A 660V    Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1000A 660V
  5,566,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: CDH3PĐCN

  Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1000A 660V  - Dòng điện định mức: 800A - Điện thế: 660 V ~ - TCVN: 2282-1993 - Xuất xứ: Việt Nam Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Cầu dao kiểu hở CDKH3P 1000A 660V    Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll