Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 7
Today : 325
Yesterday : 425
This month : 14402
Total hits : 106944

Cầu dao tự động dạng khối

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ELCB EBN404c 4P (250-400)A 37KA
  10,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN404c

  ELCB (chống rò điện) loại 4 pha - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBS204c 4P (125-250)A 37KA
  5,650,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBS204c

  ELCB (chống rò điện) loại 4 pha - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBS104c 4P (15-125)A 37KA
  3,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBS104c

  ELCB (chống rò điện) loại 4 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBN104c 4P (15-100)A 18KA
  2,660,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN104c

  ELCB (chống rò điện) loại 4 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A, 100A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 18kA
 • ELCB EBN803c 3P 800A 37KA
  15,800,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN803c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 800A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBN803c 3P (500-630)A 37KA
  13,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN803c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 500A, 630A - Số cực: 3P   - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBN403c 3P (250-400)A 37KA
  7,370,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN403c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 37kA
 • ELCB EBN203c 3P (125-250)A 26KA
  3,800,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN203c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 3P   - Dòng cắt Icu: 26kA
 • ELCB EBN103c 3P (60-100)A 18KA
  1,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN103c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 60A, 75A, 100A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 18kA
 • ELCB EBN53c 3P (15-50)A 50KA
  1,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN53c

  ELCB (chống rò điện) loại 3 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A, 40A, 50A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 50kA
 • ELCB EBN202c 2P (125-250)A 65KA
  3,300,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN202c

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 65kA
 • ELCB EBN102c 2P (60-100)A 35KA
  1,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN102c

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 60A, 75A, 100A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 35kA
 • ELCB EBN52c 2P (30-50)A 30KA
  1,120,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBN52c

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 30A, 40A, 50A - Số cực: 2P   - Dòng cắt Icu: 30kA
 • ELCB EBE102Fb 2P (60-100)A 5KA
  820,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBE102Fb

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 60A, 75A, 100A - Số cực: 2P   - Dòng cắt Icu: 5kA
 • ELCB EBS52Fb 2P (40-50)A 2.5KA
  460,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: EBS52Fb

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 40A, 50A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 2.5kA
 • ELCB 32KGRd 2P (15-30)A 2.5KA
  260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 32KGRd

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 2.5kA
 • ELCB 32GRhd 2P (15-30)A 2.5KA
  235,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 32GRhd

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 2.5kA
 • ELCB 32GRc 2P (15-30)A 1.5KA
  260,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 32GRc

  ELCB (chống rò điện) loại 2 pha - Dòng định mức: 15A, 20A, 30A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 1.5kA
 • Tấm chắn pha B-43B for ABN/S403c
  32,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: B-43B

 • Tấm chắn pha LS IB-23 for ABS103c~ABN/S203c
  18,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: IB-23

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll