Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 7
Today : 325
Yesterday : 425
This month : 14402
Total hits : 106944

Cầu dao tự động dạng khối NF series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MCCB NF250-CV 2P (125-250)A 36KA
  2,009,150 VNĐ 3,091,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-CV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 2P - Dòng ngắt mạch Icu: AC230V, 36KA
 • MCCB NF800-HEW 4P (400~800)A 70KA
  40,374,100 VNĐ 62,114,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF800-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (400~800)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF630-HEW 4P (300~630)A 70KA
  32,505,200 VNĐ 50,008,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF630-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (300~630)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF400-HEW 4P (200~400)A 70KA
  23,819,250 VNĐ 36,645,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF400-HEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (200~400)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 70KA
 • MCCB NF250-HEV 4P (80~250)A 75KA
  17,843,150 VNĐ 27,451,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (80~160, 125~250)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HGV 4P (125~250)A 75KA
  12,682,150 VNĐ 19,511,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF250-HV 4P (125-250)A 75KA
  6,072,300 VNĐ 9,342,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF160-HGV 4P (125~160)A 75KA
  11,545,950 VNĐ 17,763,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF160-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HEV 4P (16~125)A 75KA
  16,087,500 VNĐ 24,750,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HEV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (16~32,32~63,63~125)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HGV 4P (16~125)A 75KA
  8,612,500 VNĐ 13,250,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  16~20A, 20~25A, 25~32A, 32~40A, 35~50A, 45~63A, 56~80A, 70~100A, 90~125A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 75KA
 • MCCB NF125-HV 4P (16-125)A 50KA
  4,169,750 VNĐ 6,415,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF125-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  16A, 20A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF63-HV 4P (10-63)A 10KA
  1,236,950 VNĐ 1,903,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF63-HV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 10A
 • MCCB NF1600-SEW 4P (800~1600)A 85KA
  86,347,300 VNĐ 132,842,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF1600-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức:  (800-1600)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1250-SEW 4P (600~1250)A 85KA
  58,665,100 VNĐ 90,254,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF1250-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (600~1250)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF1000-SEW 4P (500~1000)A 85KA
  55,926,000 VNĐ 86,040,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF1000-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (500~1000) A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 85KA
 • MCCB NF800-SEW 4P (400~800)A 50KA
  25,101,700 VNĐ 38,618,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF800-SEW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (400~800)A Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF630-SW 4P (500-630)A 50KA
  14,301,300 VNĐ 22,002,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF630-SW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 500A, 600A, 630A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
 • MCCB NF400-SW 4P (250-400)A 45KA
  9,980,100 VNĐ 15,354,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF400-SW

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: 250A, 300A, 350A, 400A - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 45KA
 • MCCB NF250-LGV 4P (80~250)A 36KA
  11,781,250 VNĐ 18,125,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (80~160, 125~250)A E/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 36KA
 • MCCB NF250-LGV 4P (125~250)A 50KA
  8,154,250 VNĐ 12,545,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: NF250-LGV

  MCCB CB kiểu vỏ đúc (Molded Case Circuit Breaker ) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2 - Dòng định mức: (125~160, 140~200, 175~250)A T/Adj - Số cực: 4P - Dòng ngắt mạch Icu: Icu/AC400V, 50KA
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll