Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 6
Yesterday : 471
This month : 16588
Total hits : 109130

Cầu dao tự động dạng tép BHA

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • MCB BHA 4P 80A, 100A 10KA
  935,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 80A, 100A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 4P 50A, 63A 10KA
  737,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 4P (6-40)A 10KA
  594,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 3P 80A, 100A 10KA
  715,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 80A, 100A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 3P 50A, 63A 10KA
  495,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 3P (6-40)A 10KA
  363,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 2P 80A, 100A 10KA
  451,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 80A, 100A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 2P 50A, 63A 10KA
  275,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 2P (6-40)A 10KA
  225,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 1P 80A, 100A 10KA
  192,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 80A, 100A - Số cực: 1P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 1P 50A, 63A 10KA
  129,800 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 1P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 1P (6-40)A 10KA
  107,800 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (10KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 1P - Dòng cắt Icu: 10kA
 • MCB BHA 4P 50A, 63A 6KA
  430,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 4P (6-40)A 6KA
  380,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 4P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 3P 50A, 63A 6KA
  248,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 3P (6-40)A 6KA
  240,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 3P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 2P 50A, 63A 6KA
  150,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 2P (6-40)A 6KA
  145,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 2P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 1P 50A, 63A 6KA
  72,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 50A, 63A - Số cực: 1P - Dòng cắt Icu: 6kA
 • MCB BHA 1P (6-40)A 6KA
  68,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BHA

  MCB (CB Tép) IEC60898 Standards_Màu trắng (6KA) - Dòng định mức: 6A,10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A - Số cực: 1P - Dòng cắt Icu: 6kA
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll