Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Khởi động từ-Relay nhiệt-Phụ kiện

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 600
  433,550 VNĐ 667,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 600

  Dòng tác động bảo vệ: 250/330/500/660A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 600   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 400RH
  1,920,750 VNĐ 2,955,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 400RH

  Dòng tác động bảo vệ: 105/125/150/180/250/330A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 400RH   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 220RH
  1,634,100 VNĐ 2,514,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 220RH

  Dòng tác động bảo vệ: 82/105/125/150/180/210A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 220RH   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 120TA
  750,750 VNĐ 1,155,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 120TA

  Dòng tác động bảo vệ: 105/125A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 120TA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 120
  672,100 VNĐ 1,034,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: Relay bảo vệ quá tải TH-N 120

  Dòng tác động bảo vệ: 42/54/67/82A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 120 Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 60TA
  473,850 VNĐ 729,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 60TA

  Dòng tác động bảo vệ: 67/82/95A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 60TA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 60
  433,550 VNĐ 667,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 60

  Dòng tác động bảo vệ: 15/22/29/35/42/54A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 60   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 20TA
  309,400 VNĐ 476,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 20TA

  Dòng tác động bảo vệ: 22/29/35A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 20TA   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 20
  280,150 VNĐ 431,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 20

  Dòng tác động bảo vệ: 0.24, 0.35, 0.5, 0.7, 0.9, 1.3, 1.7, 2.1, 2.5, 3.6/5/6.6/9/11/15/19A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 20   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Relay bảo vệ quá tải TH-N 12
  249,600 VNĐ 384,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: TH-N 12

  Dòng tác động bảo vệ: 0.12, 0.17, 0.24, 0.35, 0.5, 0.7/0.9/1.3/1.7/2.1/2.5/3.6/5/6.6/9/11A Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Relay bảo vệ quá tải TH-N 12   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Voltage detection relay SRE-K AC150~210V
  2,587,000 VNĐ 3,980,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: SRE-K

  Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Voltage detection relay SRE-K AC150~210V Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Voltage detection relay SRE-KT AC160~230V
  2,587,000 VNĐ 3,980,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: SRE-KT

  Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Voltage detection relay SRE-KT AC160~230V Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Time delay relay SRT-NN AC220V
  1,714,700 VNĐ 2,638,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: SRT-NN

  Time delay relay SRT-NN AC220V - Thời gian chỉnh: 0~60sec(On delay) - Nguồn cung cấp: 220VAC. Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Time delay relay SRT-NN AC220V   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Time delay Module UN-TR4AN
  807,300 VNĐ 1,242,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-TR4AN

  Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Time delay Module UN-TR4AN Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Contactor Relay SR-N4 AC220V 2A2B
  397,800 VNĐ 612,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: SR-N4

  Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Contactor Relay SR-N4 AC220V 2A2B Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Khối tiếp điểm phụ UN-AX2 2B
  282,750 VNĐ 435,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-AX2 2B

  Dùng cho S-N25/18/28 Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Khối tiếp điểm phụ UN-AX2 2B   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Khối tiếp điểm phụ UN-AX2 2A
  282,750 VNĐ 435,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-AX2 2A

  Dùng cho S-N10/12 Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Khối tiếp điểm phụ UN-AX2 2A Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Khối tiếp điểm phụ UN-AX150
  367,250 VNĐ 565,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-AX150

  Dùng cho S-N150/180/220/300/400 Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Khối tiếp điểm phụ UN-AX150   Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Khối tiếp điểm phụ UN-AX80
  356,200 VNĐ 548,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-AX80

  Dùng cho S-N80/95/125 (gắn bên hông) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Khối tiếp điểm phụ UN-AX80 Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337
 • Khối tiếp điểm phụ UN-AX4-2A2B
  291,850 VNĐ 449,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: UN-AX4-2A2B

  Dùng cho S-N10/12/20/25/35/50/65 (gắn trên đầu) Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Khối tiếp điểm phụ UN-AX4-2A2B Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll