Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Máy cắt không khí hạ thế

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • ACB 4P 6300A 130KA
  781,466,400 VNĐ 1,202,256,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE6300-SW

  ACB 4P 6300A 130KA Mã sản phẩm: 4P 6300A 130KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 6300A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 5000A 130KA
  772,035,550 VNĐ 1,187,747,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE5000-SW

  ACB 4P 5000A 130KA Mã sản phẩm: 4P 5000A 130KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 5000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 4000A 130KA
  762,668,400 VNĐ 1,173,336,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SW

  ACB 4P 4000A 130KA Mã sản phẩm: 4P 4000A 130KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 4000A 85KA
  344,476,600 VNĐ 529,964,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SWA

  ACB 4P 4000A 85KA Mã sản phẩm: 4P 4000A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 3200A 85KA
  157,323,400 VNĐ 242,036,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE3200-SW

  ACB 4P 3200A 85KA Mã sản phẩm: 4P 3200A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 3200A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 2500A 85KA
  125,752,900 VNĐ 193,466,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2500-SW

  ACB 4P 2500A 85KA Mã sản phẩm: 4P 2500A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2500A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 2000A 85KA
  109,900,700 VNĐ 169,078,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SW

  ACB 4P 2000A 85KA Mã sản phẩm: 4P 2000A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 2000A 65KA
  100,826,050 VNĐ 155,117,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SWA

  ACB 4P 2000A 65KA Mã sản phẩm: 4P 2000A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 1600A 65KA
  91,840,450 VNĐ 141,293,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE1600-SW

  ACB 4P 1600A 65KA Mã sản phẩm: 4P 1600A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1600A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 1250A 65KA
  79,466,400 VNĐ 122,256,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE1250-SW

  ACB 4P 1250A 65KA Mã sản phẩm: 4P 1250A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1250A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 1000A 65KA
  74,917,700 VNĐ 115,258,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE1000-SW

  ACB 4P 1000A 65KA Mã sản phẩm: 4P 1000A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 1000A - Số cực: 4P -...
 • ACB 4P 630A 65KA
  71,171,100 VNĐ 109,494,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE630-SW

  ACB 4P 630A 65KA Mã sản phẩm: 4P 630A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 4 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 630A - Số cực: 4P -...
 • ACB 3P 6300A 130KA
  662,940,200 VNĐ 1,019,908,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE6300-SW

  ACB 3P 6300A 130KA Mã sản phẩm: 3P 6300A 130KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 6300A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 5000A 130KA
  653,959,150 VNĐ 1,006,091,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE5000-SW

  ACB 3P 5000A 130KA Mã sản phẩm: 3P 5000A 130K ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 5000A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 4000A 130KA
  329,798,300 VNĐ 507,382,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SWA

  ACB 3P 4000A 130KA Mã sản phẩm: 4000A 130KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 3P - Dòng...
 • ACB 3P 4000A 85KA
  329,798,300 VNĐ 507,382,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE4000-SWA

  ACB 3P 4000A 85KA Mã sản phẩm: 3P 4000A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 4000A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 3200A 85KA
  139,131,200 VNĐ 214,048,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE3200-SW

  ACB 3P 3200A 85KA Mã sản phẩm: 3P 3200A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 3200A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 2500A 85KA
  109,632,900 VNĐ 168,666,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2500-SW

  ACB 3P 2500A 85KA Mã sản phẩm: 3P 2500A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2500A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 2000A 85KA
  95,520,100 VNĐ 146,954,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SW

  ACB 3P 2000A 85KA Mã sản phẩm: 3P 2000A 85KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 3P -...
 • ACB 3P 2000A 65KA
  86,836,100 VNĐ 133,594,000 VNĐ
  SALE 35%

  Mã sản phẩm: AE2000-SWA

  ACB 3P 2000A 65KA Mã sản phẩm: 3P 2000A 65KA ACB Máy cắt hạ thế (Air circuit Breaker) - Tiêu chuẩn IEC-60947-2/BS/EN60947-2/VDE JIS C8201-2-1; ACB Kiểu kéo ngoài (Drawout type), 3 cực, cơ cấu nạp lò xo bằng tay, Relay bảo vệ kiểu tiêu chuẩn (S relay). - Dòng định mức: 2000A - Số cực: 3P -...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll