Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 9
Today : 325
Yesterday : 425
This month : 14402
Total hits : 106944

Ổ cắm gắn âm không kín nước (IP 44)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  894,710 VNĐ 1,052,600 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1252A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  894,710 VNĐ 1,052,600 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1155A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
  792,880 VNĐ 932,800 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1248A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
  792,880 VNĐ 932,800 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1151A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  795,600 VNĐ 936,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1261A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  795,600 VNĐ 936,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1147A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  261,290 VNĐ 307,400 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3451

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  261,290 VNĐ 307,400 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1500

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
  241,400 VNĐ 284,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1399

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
  241,400 VNĐ 284,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1496

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
  223,550 VNĐ 263,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1395

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
  223,550 VNĐ 263,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1492

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
  195,925 VNĐ 230,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1385

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
  195,925 VNĐ 230,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1473

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H IP 44
  173,910 VNĐ 204,600 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1390

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H IP 44
  173,910 VNĐ 204,600 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1467

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  148,750 VNĐ 175,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1366

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  148,750 VNĐ 175,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1463

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll