Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 4
Today : 6
Yesterday : 471
This month : 16588
Total hits : 109130

Ổ cắm gắn âm không kín nước (IP44)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­5P 400V ­6H ­IP44 Angled
  760,750 VNĐ 895,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1202

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­5P 400V ­6H IP44 Straight
  760,750 VNĐ 895,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 136

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­4P 400V ­6H IP44 Angled
  671,500 VNĐ 790,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1201

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­4P 400V ­6H ­IP44 Straight
  671,500 VNĐ 790,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 134

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­3P 230V ­6H ­IP44 Angled
  672,350 VNĐ 791,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12135

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­3P 230V ­6H IP44 Straight
  672,350 VNĐ 791,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1307

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­5P 400V ­6H ­IP44 Angled
  220,150 VNĐ 259,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12768

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­5P 400V 6H ­IP44 Straight
  220,150 VNĐ 259,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 132002

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­4P 400V 6H ­IP44 Angled
  203,150 VNĐ 239,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12764

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­4P 400V ­6H IP44 Straight
  239,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: 13710

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­3P 230V ­6H ­IP44 Angled
  187,000 VNĐ 220,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12761

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­3P 230V ­6H ­IP44 Straight
  187,000 VNĐ 220,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13703

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­5P 400V ­6H ­IP44 Angled
  164,050 VNĐ 193,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12757

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­5P 400V 6H­ IP44 Straight
  164,050 VNĐ 193,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 132001

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­4P 400V 6H IP44 Angled
  143,650 VNĐ 169,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12753

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­4P 400V ­6H ­IP44 Straight
  143,650 VNĐ 169,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13693

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­3P 230V ­6H ­IP44 Angled
  123,250 VNĐ 145,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12772

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­3P 230V ­6H ­IP44 Straight
  123,250 VNĐ 145,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13686

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44) – PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS SPLASHPROOF (IP44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll