Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 10
Today : 222
Yesterday : 667
This month : 16333
Total hits : 108875

Ổ cắm gắn âm kín nước (IP 67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H IP 67
  3,580,625 VNĐ 4,212,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1461

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 125A – 5P – 400V – 6H IP 67
  3,580,625 VNĐ 4,212,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 216A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H IP 67
  3,326,475 VNĐ 3,913,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1457

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 125A – 4P – 400V – 6H IP 67
  3,326,475 VNĐ 3,913,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 212A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H IP 67
  1,040,825 VNĐ 1,224,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1128A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 5P – 400V – 6H IP 67
  1,040,825 VNĐ 1,224,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 209A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H IP 67
  936,275 VNĐ 1,101,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1124A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A – 4P – 400V – 6H IP 67
  936,275 VNĐ 1,101,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 205A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H IP 67
  410,125 VNĐ 482,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 240A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 5P – 400V – 6H IP 67
  410,125 VNĐ 482,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1551

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
  343,400 VNĐ 404,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 234A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
  343,400 VNĐ 404,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1506

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
  330,225 VNĐ 388,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 230A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
  330,225 VNĐ 388,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1502

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H IP 67
  341,700 VNĐ 402,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 228A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 5P – 400V – 6H IP 67
  341,700 VNĐ 402,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1485

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
  274,975 VNĐ 323,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 222A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
  274,975 VNĐ 323,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1479

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
  232,475 VNĐ 273,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 218A

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
  232,475 VNĐ 273,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1475

  Ổ CẮM GẮN ÂM – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) PANEL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll