Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 965
Yesterday : 1225
This month : 13165
Total hits : 127892

Ổ cắm gắn âm kín nước (IP67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm gắn âm 125A ­5P ­400V ­6H ­IP67 Angled
  2,728,500 VNĐ 3,210,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12108

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 125A ­4P ­400V ­6H IP67 Angled
  2,548,300 VNĐ 2,998,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12104

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 125A ­3P 230V 6H ­IP67 3P Angled
  2,642,650 VNĐ 3,109,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12100

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­5P ­400V ­6H ­IP67 Angled
  816,000 VNĐ 960,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 129

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­4P ­400V ­6H ­IP67 Angled
  770,100 VNĐ 906,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1200

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 63A ­3P ­230V 6H IP67 Angled
  815,150 VNĐ 959,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12001

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­5P ­400V ­6H ­IP67 Angled
  346,800 VNĐ 408,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12824

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­5P 400V ­6H­ IP67 Straight
  346,800 VNĐ 408,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13762

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­4P ­400V ­6H IP67 Angled
  288,150 VNĐ 339,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12821

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­4P ­400V ­6H ­IP67 Straight
  288,150 VNĐ 339,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13756

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A ­3P 230V ­6H ­IP67 Angled
  279,650 VNĐ 329,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12819

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 32A­ 3P 230V ­6H ­IP67 Straight
  279,650 VNĐ 329,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13750

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67 Angled
  289,000 VNĐ 340,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12817

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67 Straight
  289,000 VNĐ 340,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13745

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­4P ­400V ­6H IP67 Angled
  232,050 VNĐ 273,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12814

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A 4P ­400V ­6H ­IP67 Straight
  232,050 VNĐ 273,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12739

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­3P ­230V ­6H ­IP67 Angled
  187,000 VNĐ 220,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 12813

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn âm 16A ­3P ­230V­ 6H ­IP67 Straight
  187,000 VNĐ 220,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 13720

  Ổ CẮM GẮN ÂM ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - PANEL MOUTING SOCKET OUTLETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll