Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 962
Yesterday : 1225
This month : 13162
Total hits : 127889

Ổ cắm gắn nổi không kín nước (IP 44)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm gắn nổi 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  1,039,550 VNĐ 1,223,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1145A

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
  939,675 VNĐ 1,105,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1141A

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  933,300 VNĐ 1,098,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1137A

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  344,250 VNĐ 405,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1557

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
  327,675 VNĐ 385,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1425

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
  312,630 VNĐ 367,800 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1421

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
  265,200 VNĐ 312,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 111

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H IP 44
  222,700 VNĐ 262,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 105

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  227,800 VNĐ 268,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 101

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  307,700 VNĐ 362,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
  257,210 VNĐ 302,600 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1373

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
  252,025 VNĐ 296,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1369

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
  228,225 VNĐ 268,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44   - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 4P – 400V – 6H IP 44
  187,425 VNĐ 220,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1268

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44   - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm gắn nổi 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  194,225 VNĐ 228,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1178

  Ổ CẮM GẮN NỔI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44   - Xuất xứ: Đức
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll