Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 962
Yesterday : 1225
This month : 13162
Total hits : 127889

Ổ cắm gắn nổi kín nước (IP67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm 125A ­5P ­400V ­6H ­IP67
  3,056,600 VNĐ 3,596,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 11447

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 125A ­4P ­400V ­6H ­IP67
  3,034,500 VNĐ 3,570,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 11441

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 125A ­3P ­230V ­6H ­IP67
  2,653,700 VNĐ 3,122,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 11437

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 63A ­5P ­400V ­6H ­IP67 1112
  1,316,650 VNĐ 1,549,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1112

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 63A ­5P ­400V ­6H ­IP67
  1,316,650 VNĐ 1,549,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1165

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 63A ­4P + Pilot ­400V ­6H IP67
  1,177,250 VNĐ 1,385,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1161P

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 63A ­4P ­400V ­6H ­IP67
  1,177,250 VNĐ 1,385,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1161

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 63A ­3P 230V ­6H­ IP67
  1,156,000 VNĐ 1,360,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1157

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 32A 5P ­400V ­6H ­IP67
  480,250 VNĐ 565,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1155

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Ổ cắm 32A ­4P ­400V ­6H ­IP67
  437,400 VNĐ 486,000 VNĐ
  SALE 10%

  Mã sản phẩm: 1149

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
 • Ổ cắm 32A ­3P 230V ­6H­ IP67
  405,450 VNĐ 477,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1145

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
 • Ổ cắm 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67
  379,100 VNĐ 446,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1143

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
 • Ổ cắm 16A ­4P­ 400V ­6H IP67
  335,750 VNĐ 395,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1137

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
 • Ổ cắm 16A ­3P ­230V ­6H ­IP67
  306,000 VNĐ 360,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1133

  Ổ CẮM GẮN NỔI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) - SURFACE MOUTING SOCKET OUTLETS  ­WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll