Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ổ cắm nối - di động không kín nước (IP 44)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  742,900 VNĐ 874,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1245A

  Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44
  1,189,150 VNĐ 1,399,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3285

  Ổ cắm nối 63A – 5P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H IP 44
  1,140,700 VNĐ 1,342,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3275

  Ổ cắm nối 63A – 4P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  719,100 VNĐ 846,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 1237A

  Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44  Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44
  1,150,475 VNĐ 1,353,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3272

  Ổ cắm nối 63A – 3P – 230V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H IP 44
  227,800 VNĐ 268,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 6

  Ổ cắm nối 32A – 5P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H IP 44
  223,550 VNĐ 263,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 526

  Ổ cắm nối 32A – 4P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H IP 44
  210,800 VNĐ 248,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 522

  Ổ cắm nối 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H IP 44
  193,800 VNĐ 228,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5

  Ổ cắm nối 16A – 5P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H IP 44
  158,100 VNĐ 186,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 514

  Ổ cắm nối 16A – 4P – 400V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên...
 • Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H IP 44
  131,495 VNĐ 154,700 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 510

  Ổ cắm nối 16A – 3P – 230V – 6H IP 44 Ổ CẮM NỐI – LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44) CONNECTOR (SPLASHPROOF, IP 44) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP44 - Xuất xứ: Đức Vui lòng...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll