Hỗ trợ trực tuyến

Bộ lập trình PLC Delta DVP-EH3 series

Bộ lập trình PLC Delta DVP-EH3 series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP80EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP80EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP80EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 80 I/O: 40 Input - 40 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP80EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP80EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP80EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 80 I/O: 40 Input - 40 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP64EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP64EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP64EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 64 I/O: 32 Input - 32 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP64EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP64EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP64EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 64 I/O: 32 Input - 32 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP48EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP48EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP48EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 48 I/O: 24 Input - 24 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP48EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP48EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP48EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 48 I/O: 24 Input - 24 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40EH00R3
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00T3-L
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EH00T3-L

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00T3-L - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00R3-L
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EH00R3-L

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00R3-L - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00M3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EH00M3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00M3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay + Mixed with differential signal - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00T3
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP16EH00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP16EH00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP16EH00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 16 I/O: 8 Input - 8 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Ngõ ra phát xung tốc độ cao: 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP16EH00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP16EH00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP16EH00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 16 I/O: 8 Input - 8 Output - Ngõ ra: Relay - Ngõ ra phát xung tốc độ cao : 200kHz x 4 high speed pulse output - Hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao: 200kHz x...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll