Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 13
Today : 222
Yesterday : 667
This month : 16333
Total hits : 108875

Khởi động từ - Aptomat

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Aptomat VKN 403c 3P (250-400)A
  4,180,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKN 403c

  Aptomat Vinakip VKN 403c - Dòng điện định mức: (250-400)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKN 203c 3P (125-250)A
  1,650,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKN 203c

  Aptomat Vinakip VKN 203c - Dòng điện định mức: (125-250)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKN 103c 3P (15-100)A
  825,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKN 103c

  Aptomat Vinakip VKN 103c - Dòng điện định mức: (15-100)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 803b 3P 800A
  8,470,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 803b

  Aptomat Vinakip VKE 803b - Dòng điện định mức: 800A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 603b 3P (500-600)A
  7,975,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 603b

  Aptomat Vinakip VKE 603b - Dòng điện định mức: (500-600)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 403b 3P (250-400)A
  3,740,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 403b

  Aptomat Vinakip VKE 403b - Dòng điện định mức: (250-400)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 203b 3P (125-225)A
  1,430,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 203b

  Aptomat Vinakip VKE 203b - Dòng điện định mức: (125-225)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 103b 3P (75-100)A
  731,500 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 103b

  Aptomat Vinakip VKE 103b - Dòng điện định mức: (75-100)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 103b 3P (50 - 60)A
  660,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 103b

  Aptomat Vinakip VKE 103b - Dòng điện định mức: (50 - 60)A - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat VKE 103b 3P 40A
  605,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: VKE 103b

  Aptomat Vinakip VKE 103b - Dòng điện định mức: 40A  - Số cực: 3P - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A800 3MT 500V 600A
  3,388,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A800 3MT

  Aptomat Vinakip A800 3MT  - Dòng điện định mức: 600A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A800 3MT 500V 500A
  3,179,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A800 3MT

  Aptomat Vinakip A800 3MT  - Dòng điện định mức: 500A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A800 3MT 500V 400A
  2,783,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A800 3MT

  Aptomat Vinakip A800 3MT  - Dòng điện định mức: 400A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A400 3MT 500V 300A
  1,639,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A400 3MT

  Aptomat Vinakip A400 3MT - Dòng điện định mức: 300A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A400 3MT 500V 250A
  1,507,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A400 3MT

  Aptomat Vinakip A400 3MT - Dòng điện định mức: 250A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A400 3MT 500V 200A
  1,386,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A400 3MT

  Aptomat Vinakip A400 3MT - Dòng điện định mức: 200A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A400 3MT 500V 160A
  1,166,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A400 3MT

  Aptomat Vinakip A400 3MT - Dòng điện định mức: 160A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A225 3MT 500V 100A
  616,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A225 3MT

  Aptomat Vinakip A225 3MT - Dòng điện định mức: 100A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A225 3MT 500V 150A
  814,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A225 3MT

  Aptomat Vinakip A225 3MT - Dòng điện định mức: 150A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
 • Aptomat A225 3MT 500V 125A
  682,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: A225 3MT

  Aptomat Vinakip A225 3MT - Dòng điện định mức: 125A  - Điện thế: 500V - TCVN: 6592-2 : 2009 IEC 60947-2 : 2009 - Xuất xứ: Việt Nam
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll