Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Màn hình HMI Delta DOP-100 series

Màn hình HMI Delta DOP-100 series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Màn hình HMI Delta DOP-107DV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107DV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107DV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 400 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107BV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107BV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107BV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-103BQ 4.3 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-103BQ

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-103BQ 4.3 inch - Panel hiển thị: LCD 4.3" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 480 x 272 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-110IS 10.4 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-110IS

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110IS 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-110IS 10.1 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-110IS

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110IS 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-108IG 8 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-108IG

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-108IG 8 inch - Panel hiển thị: LCD 8" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107IV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107IV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107IV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107EV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107EV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107EV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107EG 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107EG

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107EG 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-110CG 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-110CG

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110CG 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-110CS 10 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-110CS

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110CS 10 inch - Panel hiển thị: LCD 10" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107CV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107CV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107CV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-105CQ 5.6 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-105CQ

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-105CQ 5.6 inch - Panel hiển thị: LCD 5.6" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 320 x 234 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 200 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-115MX 15 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-115MX

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-115MX 15 inch - Panel hiển thị: LCD 15" inch TFT 24 bit color - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 50.000 giờ - Chip MCU: Dual Core 1GHz -...
 • Màn hình HMI Delta DOP-112MX 12 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-112MX

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-112MX 12 inch - Panel hiển thị: LCD 12" inch TFT 24 bit color - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 500 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 50.000 giờ - Chip MCU: Dual Core 1GHz -...
 • Màn hình HMI Delta DOP-115WX 15 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-115WX

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-115WX 15 inch - Panel hiển thị: LCD 15" inch TFT 24 bit color - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 50.000 giờ - Chip MCU: Dual Core 1GHz -...
 • Màn hình HMI Delta DOP-112WX 12 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-112WX

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-112WX 12 inch - Panel hiển thị: LCD 12" inch TFT 24 bit color - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 500 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 50.000 giờ - Chip MCU: Dual Core 1GHz -...
 • Màn hình HMI Delta DOP-110WS 10.1 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-110WS

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-110WS 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 30.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-107WV 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-107WV

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-107WV 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 780 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-103WQ 4.3 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-103WQ

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-103WQ 4.3 inch - Panel hiển thị: LCD 4.3" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 480 x 272 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 400 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: ARM Cortex-A8 (800MHz) - Bộ...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll