Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Màn hình HMI Delta DOP-B series

Màn hình HMI Delta DOP-B series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10E615 10.1 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10E615

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10E615 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 200 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 15.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S615 10.1 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10S615

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S615 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 200 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 15.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S411 10.1 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10S411

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S411 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10E511 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10E511

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10E511 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10PE515 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10PE515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10PE515 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10VS511 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10VS511

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10VS511 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10S511 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10S511

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S511 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B08E515 8 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: OP-B08E515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B08E515 8 inch - Panel hiển thị: LCD 8" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 500 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 25.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B08S515 8 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B08S515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B08S515 8 inch - Panel hiển thị: LCD 8" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 500 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 25.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E515 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07E515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E515 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07PS515 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07PS515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07PS515 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07S515 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S515 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E415 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07E415

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E415 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 350 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07PS415 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07PS415

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07PS415 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 350 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07S415 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S415

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S415 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 350 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07S411K 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S411K

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S411K 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07S401K 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S401K

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S401K 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E411 7 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07E411

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07E411 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S411 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S411

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S411 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B07S410 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B07S410

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B07S410 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 250 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll