Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ổ cắm nối - di động kín nước (IP67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm nối 125A ­5P ­400V 6H IP67 ­TE plus
  3,059,150 VNĐ 3,599,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3199

  Ổ cắm nối 125A ­5P ­400V 6H IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 125A ­4P ­400V ­6H ­IP67 TE plus
  2,633,300 VNĐ 3,098,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3195

  Ổ cắm nối 125A ­4P ­400V ­6H ­IP67 TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 125A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus
  3,301,400 VNĐ 3,884,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3191

  Ổ cắm nối 125A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 63A ­5P ­400V ­6H IP67 ­TE plus
  891,650 VNĐ 1,049,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3124

  Ổ cắm nối 63A ­5P ­400V ­6H IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 63A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  833,000 VNĐ 980,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3185

  Ổ cắm nối 63A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 63A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus
  858,500 VNĐ 1,010,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 3181

  Ổ cắm nối 63A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 32A ­5P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  389,300 VNĐ 458,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31247

  Ổ cắm nối 32A ­5P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 32A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  324,700 VNĐ 382,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31245

  Ổ cắm nối 32A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 32A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus
  313,650 VNĐ 369,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31244

  Ổ cắm nối 32A ­3P ­230V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  316,200 VNĐ 372,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31243

  Ổ cắm nối 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo...
 • Ổ cắm nối 16A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  259,250 VNĐ 305,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31241

  Ổ cắm nối 16A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận...
 • Ổ cắm nối 16A 3P 230V ­6H IP67 ­TE plus
  202,300 VNĐ 238,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 31240

  Ổ cắm nối 16A 3P 230V ­6H IP67 ­TE plus Ổ CẮM NỐI ­LOẠI KÍN NƯỚC (IP67) – CONNECTOR SOCKETS WATERTIGHT (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức Vui lòng liên hệ BITEK để nhận...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll