Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 9
Today : 963
Yesterday : 1225
This month : 13163
Total hits : 127890

Relay điều khiển hệ số công suất

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 1 CT Mikro PFRLCD120P-230-50
  11,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD120P1-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp 3CT Mikro PFRLCD120P3- 230-50
  12,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD120P3-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFRLCD80P1-230-50 8 cấp 1CT
  10,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD80P1-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp 3 CT Mikro PFRLCD80P3-230-50
  11,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFRLCD80P3-230-50

  - Màn hình LCD 2 inch 64 x 128 dot matrix có đèn nền. - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông...
 • Bộ điều khiển tụ bù 14 cấp Mikro PFR140-415-50
  3,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR140-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Mikro PFR120-220-50
  3,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR120-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR120-415-50
  3,250,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR120-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp Mikro PFR80-220-50
  2,950,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR80-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR80-415-50
  2,950,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR80-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR60-220-50
  2,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR60-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR60-415-50
  2,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR60-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Mikro PFR96P-415-50
  2,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR96P-415-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
 • Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR96-220-50
  2,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: PFR96-220-50

  - Sử dụng bộ vi xử lý điều khiển đóng ngắt tự động thông minh. - Tự động xác lập hệ số C/K hoặc cài đặt bằng tay. - Tự động điều chỉnh cực tính của biến dòng (CT) nếu đấu ngược. - Thông số hiển thị: Hệ số COSφ ; Dòng thứ...
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll