Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 10
Today : 222
Yesterday : 667
This month : 16333
Total hits : 108875

 

Thiết bị chống sét

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 240KA
  14,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 240KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 200KA
  14,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 200KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 160KA
  14,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 160KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 120KA
  12,020,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 120KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 80KA
  8,740,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 80KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPY-220S 3P 40KA
  6,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPY-220S

  Surge Protective Device - Three phase 4W+G (SPY) - Voltage protection: AC220/380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 40KA - Số cực: 3P (4W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-440S 3P 160KA
  14,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-440S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V - Voltage protection: AC440V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 160KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-440S 3P 120KA
  12,020,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-440S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V - Voltage protection: AC440V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 120KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-440S 3P 80KA
  8,740,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-440S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V - Voltage protection: AC440V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 80KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-440S 3P 40KA
  7,110,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-440S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 440V - Voltage protection: AC440V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 40KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-380S 3P 160KA
  14,750,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-380S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V - Voltage protection: AC380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 160KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-380S 3P 120KA
  12,020,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-380S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V - Voltage protection: AC380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 120KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-380S 3P 80KA
  8,740,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-380S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V - Voltage protection: AC380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 80KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPT-380S 3P 40KA
  7,110,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPT-380S

  Surge Protective Device - Three phase 3W+G (SPT) AC 380V - Voltage protection: AC380V, < 2.0KV - Dòng ngắn mạch Icu: 40KA - Số cực: 3P (3W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPL-220S 1P 80KA
  6,560,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPL-220S

  Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL) - Voltage protection: AC220V, < 1.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 80KA - Số cực: 1P (2W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPL-220S 1P 40KA
  4,910,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPL-220S

  Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL) - Voltage protection: AC220V, < 1.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 40KA - Số cực: 1P (2W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS SPL-110S 1P 20KA
  2,460,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SPL-110S

  Surge Protective Device - Single phase 2W+G (SPL) - Voltage protection: AC110V/220V, < 1.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 20KA - Số cực: 1P (2W+G) - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS BKS-E 4P 70KA
  5,020,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BKS-E 4P

  Surge Protective Device (Thiết bị chống sét) - 1,2,3,4 Pole - Voltage protection: AC380V, <2.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 70KA - Số cực: 4P - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS BKS-E 3P 70KA
  3,770,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BKS-E 3P

  Surge Protective Device (Thiết bị chống sét) - 1,2,3,4 Pole - Voltage protection: AC380V, <2.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 70KA - Số cực: 3P - Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Thiết bị chống sét LS BKS-E 2P 70KA
  2,520,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: BKS-E 2P

  Surge Protective Device (Thiết bị chống sét) - 1,2,3,4 Pole - Voltage protection: AC380V, <2.5KV - Dòng ngắn mạch Icu: 70KA - Số cực: 2P - Xuất xứ: Hàn Quốc
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll