Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 223
Yesterday : 667
This month : 16334
Total hits : 108876

Thiết bị chuyển nguồn tự động

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X250A
  47,220,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X250A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 250A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X1600A
  183,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X1600A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1600A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X3200A
  345,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X3200A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 3200A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X2500A
  284,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X2500A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 2500A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X2000A
  269,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X2000A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 2000A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X1600A
  185,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X1600A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1600A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X1250A
  151,850,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X1250A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1250A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X1000A
  132,050,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X1000A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1000A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X800A
  120,780,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X800A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 800A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X630A
  80,520,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X630A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 630A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X400A
  66,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X400A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 400A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 4X160A
  38,320,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 4X160A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 160A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X3200A
  320,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X3200A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 3200A - Số cực: 4P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X2500A
  276,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X2500A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 2500A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X2000A
  246,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X2000A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 2000A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X1250A
  147,000,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X1250A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1250A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X1000A
  122,045,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X1000A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 1000A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X800A
  110,500,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X800A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 800A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X630A
  78,300,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X630A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 630A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
 • Cầu dao đảo chiều tự động ATyS 3X400A
  62,600,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: ATyS 3X400A

  Thiết bị chuyển nguồn tự động Socomec - Dòng điện định mức: 400A - Số cực: 3P - Remote controlled – 230VAC - Xuất xứ: Pháp
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll