Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 8
Today : 964
Yesterday : 1225
This month : 13164
Total hits : 127891

bien tan shihlin,biến tần shihlin,bien tan gia re, biến tần đài loan,tai lieu bien tan shihlin,cai dat bien tan shihlin,bang gia bien tan shihlin, dai ly bien tan shihlin tại tphcm, bien tan gia tot, bien tan shihlin bao loi

Biến tần Shihlin

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Biến tần Shihlin 5.5kW SS2-043-5.5K
  9,900,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-5.5K

  - Công suất động cơ: 7.5HP/5.5kW - Công suất định mức ngõ ra: 9.2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 12A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 2.2kW SS2-043-2.2K
  5,480,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-2.2K

  - Công suất động cơ: 3HP/2.2kW - Công suất định mức ngõ ra: 4.6kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 6A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 3.7kW SS2-043-3.7K
  7,020,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-3.7K

  - Công suất động cơ: 5HP/3.7kW - Công suất định mức ngõ ra: 6.9kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 9A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 1.5kW SS2-043-1.5K
  5,160,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-1.5K

  - Công suất động cơ: 2HP/1.5kW - Công suất định mức ngõ ra: 3kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 4.2A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 0.75kW SS2-043-0.75K
  4,650,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-0.75K

  - Công suất động cơ: 1HP/0.75kW - Công suất định mức ngõ ra: 2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 2.6A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 0.4kW SS2-043-0.4K
  4,550,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-043-0.4K

  - Công suất động cơ: 0.5HP/0.4kW - Công suất định mức ngõ ra: 1kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 1.5A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 3.7kW SS2-023-3.7K
  8,880,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-023-3.7K

  - Công suất động cơ: 5HP/3.7kW - Công suất định mức ngõ ra: 6.7kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 17.5A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 2.2kW SS2-023-2.2K
  7,180,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-023-2.2K

  - Công suất động cơ: 3HP/2.2kW - Công suất định mức ngõ ra: 4.2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 11A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 1.5kW SS2-023-1.5K
  5,940,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-023-1.5K

  - Công suất động cơ: 2HP/1.5kW - Công suất định mức ngõ ra: 3.2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 8A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 0.75kW SS2-023-0.75K
  4,800,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-023-0.75K

  - Công suất động cơ: 1HP/0.75kW - Công suất định mức ngõ ra: 2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 5A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 0.4kW SS2-023-0.4K
  4,490,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-023-0.4K

  - Công suất động cơ: 0.5HP/0.4kW - Công suất định mức ngõ ra: 1.2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 3A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 2.2kW SS2-021-2.2K
  6,090,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-021-2.2K

  - Công suất động cơ: 3HP/2.2kW - Công suất định mức ngõ ra: 4.2kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 11A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 1 pha...
 • Biến tần Shihlin 1.5kW SS2-021-1.5K
  4,550,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-021-1.5K

 • Biến tần Shihlin 0.75kW SS2-021-0.75K
  3,670,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-021-0.75K

  - Công suất động cơ: 1HP/0.75kW - Công suất định mức ngõ ra: 1.5kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 4.5A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 1 pha...
 • Biến tần Shihlin 0.4kW SS2-021-0.4K
  3,480,000 VNĐ

  Mã sản phẩm: SS2-021-0.4K

  - Công suất động cơ: 0.5HP/0.4kW - Công suất định mức ngõ ra: 0.95kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 2.7A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 1 pha...
 • Biến tần Shihlin 5.5kW SF-020-5.5K
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SF-020-5.5K

  - Công suất động cơ: 7.5HP/5.5kW - Công suất định mức ngõ ra: 9.5kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 25A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 200-240VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 1 pha...
 • Biến tần Shihlin 355kW SF-040-355K/315K-G
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SF-040-355K/315K-G

  - Công suất động cơ: 475/420HP/355/315kW - Công suất định mức ngõ ra: 544/491kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 683/620A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 315kW SF-040-315K/280K-G
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SF-040-315K/280K-G

  - Công suất động cơ: 420/375HP/315/280kW - Công suất định mức ngõ ra: 491/438kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 620/530A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 250kW SF-040-250K/220K-G
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SF-040-250K/220K-G

  - Công suất động cơ: 335/300HP/250/220kW - Công suất định mức ngõ ra: 402/367kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 480/425A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
 • Biến tần Shihlin 280kW SF-040-280K/250K-G
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SF-040-280K/250K-G

  - Công suất động cơ: 375/335HP/280/250kW - Công suất định mức ngõ ra: 438/402kVA - Dòng điện định mức ngõ ra: 530/480A - Khả năng chịu quá tải: 150% trong 60s; 200% trong 1s - Điện áp định mức ngõ ra: 3 pha 380-480VAC - Điện áp nguồn điện cung cấp ngõ vào: 3 pha...
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll