Hỗ trợ trực tuyến

 

Màn hình HMI Delta

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL-C
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04G-AL-C

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL-C - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Bộ nhớ 256KB Flash Memory - Hỗ trợ 10 phím đa chức năng do người...
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL2
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04G-AL2

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AL2 - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Bộ nhớ 256KB Flash Memory - Hỗ trợ 10 phím đa chức năng do người...
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AS2
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04G-AS2

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-AS2 - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 3" inch - Độ phân giải 128 x 64 pixels - Bộ nhớ 256KB Flash Memory - Hỗ trợ 12 phím đa chức năng / Supports...
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP02G-AS1

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP02G-AS1 - Hiển thị 2 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 2.8" inch - Độ phân giải 160 x 32 pixels - Bộ nhớ 256KB Flash Memory - Hỗ trợ 16 phím đa chức năng / Supports...
 • Màn hình HMI Delta DOP-W157B 15 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-W157B

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-W157B 15 inch - Panel hiển thị: LCD 15" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 100.000 giờ - Chip MCU: 1GHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-W127B 12.1 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-W127B

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-W127B 12.1 inch - Panel hiển thị: LCD 12.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 768 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 500 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 30.000 giờ - Chip MCU: 1GHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-W105B 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-W105B

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-W105B 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 1GHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07E46A 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07E46A

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07E46A 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07E465 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07E465

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07E465 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07E42A 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07E42A

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07E42A 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07E425 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07E425

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07E425 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07S46A 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07S46A

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07S46A 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07S465 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07S465

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07S465 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07S42A 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07S42A

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07S42A 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-H07S425 7 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-H07S425

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-H07S425 7 inch - Panel hiển thị: LCD 7" inch Widescreen TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 450 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10E615 10.1 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10E615

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10E615 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 200 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 15.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S615 10.1 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10S615

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S615 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 1024 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 200 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 15.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S411 10.1 inch
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10S411

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10S411 10.1 inch - Panel hiển thị: LCD 10.1" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 20.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10E511 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10E511

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10E511 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...
 • Màn hình HMI Delta DOP-B10PE515 10.4 inch
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DOP-B10PE515

  Màn hình cảm ứng HMI Delta DOP-B10PE515 10.4 inch - Panel hiển thị: LCD 10.4" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 600 Pixels - Ánh sáng đèn nền: LED back light 300 cd/m2 - Tuổi thọ tấm đèn nền LED back light: 10.000 giờ - Chip MCU: 400MHz - Bộ nhớ Flash...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll