Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Shihlin AC Servo

Shihlin AC Servo

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: Shihlin SDP series

  Phụ kiện AC servo Shihlin SDP series - Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDP series - Đầu nối servo, giắc cắm encoder, cáp encoder, dây tín hiệu, cáp kết nối máy tính - Đầu nối nguồn servo, giắc nguồn servo, cáp nguồn servo   Name Descriptions Model Type Length (mm) CN1 connector I/O connector SDA-CN1   I/O...
 • AC Servo Shihlin 7000W SDP-700E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-700E2C

  AC Servo Shihlin 7000W SDP-700E2C Mã sản phẩm: SDP-700E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 7000W SDP-700E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-700E2C Công suất 7000W (7kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 5000W SDP-500E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-500E2C

  AC Servo Shihlin 5000W SDP-500E2C Mã sản phẩm: SDP-500E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 5000W SDP-500E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-500E2C Công suất 5000W (5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 3000W SDP-300E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-300E2C

  AC Servo Shihlin 3000W SDP-300E2C Mã sản phẩm: SDP-300E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 3000W SDP-300E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-300E2C Công suất 3000W (3kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 2000W SDP-200E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-200E2C

  AC Servo Shihlin 2000W SDP-200E2C Mã sản phẩm: SDP-200E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 2000W SDP-200E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-200E2C Công suất 2000W (2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 1500W SDP-150E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-150E2C

  AC Servo Shihlin 1500W SDP-150E2C Mã sản phẩm: SDP-150E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 1500W SDP-150E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-150E2C Công suất 1500W (1.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 1000W SDP-100E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-100E2C

  AC Servo Shihlin 1000W SDP-100E2C Mã sản phẩm: SDP-100E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 1000W SDP-100E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-100E2C Công suất 1000W (1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 750W SDP-075E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-075E2C

  AC Servo Shihlin 750W SDP-075E2C Mã sản phẩm: SDP-075E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 750W SDP-075E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-040E2C Công suất 750W (0.75kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 400W SDP-040E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-040E2C

  AC Servo Shihlin 400W SDP-040E2C Mã sản phẩm: SDP-040E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 400W SDP-040E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-040E2C Công suất 400W (0.4kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 200W SDP-020E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-020E2C

  AC Servo Shihlin 200W SDP-020E2C Mã sản phẩm: SDP-020E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 200W SDP-020E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-020E2C Công suất 200W (0.2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện...
 • AC Servo Shihlin 100W SDP-010E2C
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDP-010E2C

  AC Servo Shihlin 100W SDP-010E2C Bộ điều khiển servo Shihlin 100W SDP-010E2C (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDP-010E2C Công suất 100W (0.1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • Điện trở xả AC servo Shihlin SDH series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Điện trở xả AC servo Shihlin SDH series Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho loại driver tích hợp sẵn Built-in brake resistor and relevant parameters table   Drive model Built-in resistor Resistance(Ω) Capacity(W) SDH-010A2 100 20 SDH-020A2 100 20 SDH-040A2 100 20 SDH-050A2 100 20 SDH-075A2 40 40 SDH-100A2 40 40 SDH-150A2 13 100 SDH-200A2 13 100 SDH-350A2 13 100 Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho bộ hãm gắn ngoài Chân...
 • Phụ kiện AC servo Shihlin SDH series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Phụ kiện AC servo Shihlin SDH series - Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDH series - Đầu nối servo, giắc cắm encoder, cáp encoder, dây tín hiệu, cáp kết nối máy tính - Đầu nối nguồn servo, giắc nguồn servo, cáp nguồn servo   Name Descriptions Model Type Length (mm) CN1 connector I/O connector SDA-CN1   I/O...
 • AC Servo Shihlin 7000W SDH-700A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-700A2

  AC Servo Shihlin 7000W SDH-700A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 7000W SDH-700A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-700A2 Công suất 7000W (7kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 5000W SDH-500A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-500A2A

  AC Servo Shihlin 5000W SDH-500A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 5000W SDH-500A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-500A2A Công suất 5000W (5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 3500W SDH-350A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-350A2A

  AC Servo Shihlin 3500W SDH-350A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 3500W SDH-350A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-350A2A Công suất 3500W (3.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 2000W SDH-200A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-200A2A

  AC Servo Shihlin 2000W SDH-200A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 2000W SDH-200A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-200A2A Công suất 2000W (2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 1500W SDH-150A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-150A2A

  AC Servo Shihlin 1500W SDH-150A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 1500W SDH-150A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-150A2A Công suất 1500W (1.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 1000W SDH-100A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-100A2A

  AC Servo Shihlin 1000W SDH-100A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 1000W SDH-100A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-100A2A Công suất 1000W (1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 750W SDH-075A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-075A2A

  AC Servo Shihlin 750W SDH-075A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 500W SDH-050A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-050A2A Công suất 500W (0.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll