Hỗ trợ trực tuyến

Shihlin AC Servo

Shihlin AC Servo

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • AC Servo Shihlin 500W SDH-050A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-050A2A

  AC Servo Shihlin 500W SDH-050A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 500W SDH-050A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-050A2A Công suất 500W (0.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 400W SDH-040A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-040A2A

  AC Servo Shihlin 400W SDH-040A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 400W SDH-040A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-040A2A Công suất 400W (0.4kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 200W SDH-020A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-020A2A

  AC Servo Shihlin 200W SDH-020A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 200W SDH-020A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-020A2A Công suất 200W (0.2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 100W SDH-010A2A
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDH-010A2A

  AC Servo Shihlin 100W SDH-010A2A Bộ điều khiển servo Shihlin 100W SDH-010A2A (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDH-010A2 Công suất 100W (0.1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • Điện trở xả AC servo Shihlin SDE series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Điện trở xả AC servo Shihlin SDE series Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho loại driver tích hợp sẵn Built-in brake resistor and relevant parameters table   Drive model Built-in resistor Resistance(Ω) Capacity(W) PA10 setting PA11 setting SDE-010A2 100 20 100 20 SDE-020A2 100 20 100 20 SDE-040A2 100 20 100 20 SDE-050A2 100 20 100 20 SDE-075A2 40 40 40 40 SDE-100A2 40 40 40 40 SDE-150A2 13 100 13 100 SDE-200A2 13 100 13 100 SDE-300A2 13 100 13 100 Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho bộ hãm gắn...
 • Phụ kiện AC servo Shihlin SDE series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Phụ kiện AC servo Shihlin SDE series - Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDE series - Đầu nối servo, giắc cắm encoder, cáp encoder, dây tín hiệu, cáp kết nối máy tính - Đầu nối nguồn servo, giắc nguồn servo, cáp nguồn servo   Name Descriptions Model Type Length (mm) CN1 connector I/O connector SDA-CN1   I/O...
 • AC Servo Shihlin 3000W SDE-300A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-300A2

  AC Servo Shihlin 3000W SDE-300A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 3000W SDE-300A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-300A2 Công suất 3000W (3kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 2000W SDE-200A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-200A2

  AC Servo Shihlin 2000W SDE-200A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 2000W SDE-200A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-200A2 Công suất 2000W (2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 1500W SDE-150A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-150A2

  AC Servo Shihlin 1500W SDE-150A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 1500W SDE-150A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-150A2 Công suất 1500W (1.5kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 1000W SDE-100A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-100A2

  AC Servo Shihlin 1000W SDE-100A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 1000W SDE-100A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-1000A2 Công suất 1000W (1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 750W SDE-075A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-075A2

  AC Servo Shihlin 750W SDE-075A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 750W SDE-075A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-075A2 Công suất 750W (0.75kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 400W SDE-040A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-040A2

  AC Servo Shihlin 400W SDE-040A2  Bộ điều khiển servo Shihlin 400W SDE-040A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-040A2 Công suất 400W (0.4kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 200W SDE-020A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-020A2

  AC Servo Shihlin 200W SDE-020A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 200W SDE-020A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-020A2 Công suất 200W (0.2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 100W SDE-010A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDE-010A2

  AC Servo Shihlin 100W SDE-010A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 100W SDE-010A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDE-010A2 Công suất 100W (0.1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~240V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~240V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • Điện trở xả AC servo Shihlin SDB series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Điện trở xả AC servo Shihlin SDB series Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho loại driver tích hợp sẵn Built-in brake resistor and relevant parameters table   Drive model Built-in resistor Resistance(Ω) Capacity(W) SDB-010A2 100 20 SDB-020A2 100 20 SDB-040A2 100 20 SDB-075A2 40 40 Bảng hướng dẫn vài đặt và chọn thông số điện trở thắng cho bộ hãm gắn ngoài Regenerative energy...
 • Phụ kiện AC servo Shihlin SDB series
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm:

  Phụ kiện AC servo Shihlin SDB series - Phụ kiện đấu nối dùng cho bộ điều khiển servo Shihlin SDB series - Đầu nối servo, giắc cắm encoder, cáp encoder, dây tín hiệu, cáp kết nối máy tính - Đầu nối nguồn servo, giắc nguồn servo, cáp nguồn servo   Name Descriptions Model Type Length (mm) CN1 connector I/O connector SDA-CN1   I/O...
 • AC Servo Shihlin 750W SDB-075A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDB-075A2

  AC Servo Shihlin 750W SDB-075A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 750W SDB-075A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDB-075A2 Công suất 750W (0.75kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~230V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~230V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 400W SDB-040A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDB-040A2

  AC Servo Shihlin 400W SDB-040A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 400W SDB-040A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDB-040A2 Công suất 400W (0.4kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~230V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~230V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 200W SDB-020A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDB-020A2

  AC Servo Shihlin 200W SDB-020A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 200W SDB-020A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDB-020A2 Công suất 200W (0.2kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~230V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~230V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...
 • AC Servo Shihlin 100W SDB-010A2
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: SDB-010A2

  AC Servo Shihlin 100W SDB-010A2 Bộ điều khiển servo Shihlin 100W SDB-010A2 (Bộ điều khiển động cơ servo ; AC servo drives ; Servo driver) Model SDB-010A2 Công suất 100W (0.1kW) Nguồn điện ngõ vào 1-phase or 3-phase AC 200~230V (+/-15%) Tần số nguồn điện ngõ vào 50/60Hz (+/-5%) Nguồn điện ngõ ra 3 phase AC 0~230V Tần số nguồn điện ngõ ra 0~250Hz Dòng...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll