Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Ổ cắm có khóa liên động kín nước (IP 67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67 7626
  3,666,900 VNĐ 4,314,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7626

  Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67 7626  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 -...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67
  3,666,900 VNĐ 4,314,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7280

  Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67 7624
  3,265,275 VNĐ 3,841,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7624

  Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67 7624  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 -...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
  3,265,275 VNĐ 3,841,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7279

  Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
  3,244,450 VNĐ 3,817,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7621

  Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67 7278
  3,244,450 VNĐ 3,817,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7278

  Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67 7278  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 -...
 • Ổ cắm có khóa 63A – 5P – 400V – 6H IP 67
  9,179,150 VNĐ 10,799,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5113A

  Ổ cắm có khóa 63A – 5P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 63A – 4P – 400V – 6H IP 67
  8,517,000 VNĐ 10,020,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5110A

  Ổ cắm có khóa 63A – 4P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 32A – 5P – 400V – 6H IP 67
  4,740,025 VNĐ 5,576,500 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5608A

  Ổ cắm có khóa 32A – 5P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 32A – 4P – 400V – 6H IP 67
  4,161,600 VNĐ 4,896,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5605A

  Ổ cắm có khóa 32A – 4P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 32A – 3P – 230V – 6H IP 67
  4,597,650 VNĐ 5,409,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5793A

  Ổ cắm có khóa 32A – 3P – 230V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67
  4,074,900 VNĐ 4,794,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5603A

  Ổ cắm có khóa 16A – 5P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67
  3,628,650 VNĐ 4,269,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 5600A

  Ổ cắm có khóa 16A – 4P – 400V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất...
 • Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67
  3,604,000 VNĐ 4,240,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 7012A

  Ổ cắm có khóa 16A – 3P – 230V – 6H IP 67  Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG – LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67) SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 -...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll