Hỗ trợ trực tuyến

Bộ lập trình PLC Delta DVP-EC3 series

Bộ lập trình PLC Delta DVP-EC3 series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input -24 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input - 24 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP48EC00T3
  0 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP48EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP48EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 48 I/O: 28 Input -20 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP48EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP48EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP48EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 48 I/O: 28 Input - 20 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input -16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input -16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP30EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP30EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP30EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 30 I/O: 18 Input -12 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP30EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP30EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP30EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 30 I/O: 18 Input - 12 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP24EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP24EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP24EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 24 I/O: 12 Input -12 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP24EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP24EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP24EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 24 I/O: 12 Input - 12 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP16EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP16EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP16EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 16 I/O: 8 Input - 8 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP16EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP16EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP16EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 16 I/O: 8 Input - 8 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP14EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP14EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP14EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 14 I/O: 8 Input - 6 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP14EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP14EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP14EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 14 I/O: 8 Input - 6 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP10EC00T3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP10EC00T3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP10EC00T3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 10 I/O: 6 Input - 4 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP10EC00R3
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP10EC00R3

  Bộ lập trình PLC Delta DVP10EC00R3 - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 10 I/O: 6 Input - 4 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 4k steps - Cổng truyền thông: COM port RS-232 / RS-485, Modbus ASCII / RTU (model 10 - 14 I/O...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll