Hỗ trợ trực tuyến

Bộ lập trình PLC Delta DVP-ES2 series

Bộ lập trình PLC Delta DVP-ES2 series

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200TE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60ES200TE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200TE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input - 24 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200RE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60ES200RE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200RE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input - 24 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200TE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40ES200TE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200TE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200RE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40ES200RE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200RE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200TE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200TE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200TE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200RE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200RE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200RE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20ES200TE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20ES200TE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20ES200TE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP20ES200RE
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP20ES200RE

  Bộ lập trình PLC Delta DVP20ES200RE - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 20 I/O: 12 Input - 8 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200TC
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200TC

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200TC - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200RC
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200RC

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200RC - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 1...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP80ES200T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP80ES200T

  Bộ lập trình PLC Delta DVP80ES200T - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 80 I/O: 40 Input - 40 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP80ES200R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP80ES200R

  Bộ lập trình PLC Delta DVP80ES200R - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 80 I/O: 40 Input - 40 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60ES200T

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200T - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input - 24 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP60ES200R

  Bộ lập trình PLC Delta DVP60ES200R - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 60 I/O: 36 Input - 24 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40ES200T

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200T - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200RM
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40ES200RM

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200RM - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Tích hợp khe cắm thẻ nhớ mở rộng:...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP40ES200R

  Bộ lập trình PLC Delta DVP40ES200R - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 40 I/O: 24 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES211T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES211T

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES211T - Điện áp nguồn: 24 VDC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200T

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200T - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 /...
 • Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: DVP32ES200R

  Bộ lập trình PLC Delta DVP32ES200R - Điện áp nguồn: 100-240 VAC - Số ngõ vào/ra CPU Module 32 I/O: 16 Input - 16 Output - Ngõ ra: Relay - Bộ nhớ chương trình: Program capacity 16k steps - Thanh ghi dữ liệu: Data register 16k words - Cổng truyền thông: 1 port RS-232 / 2...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll