Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

 

Màn hình HMI Delta

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP08G-BT2
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP08G-BT2

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP08G-BT2 - Hiển thị 8 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 3.8" inch - Độ phân giải: 240 x 128 pixels - Bộ nhớ 1.024KB Flash Memory - Hỗ trợ 24 phím đa chức năng do người...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-211LC1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-211LC1T

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-211LC1T - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 17 Digital Input + 2 AX (mA, V, RTD) + 1 Load Cell Input LC - Ngõ...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-21EX1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-21EX1T

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1T - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT - Ngõ ra:...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-22XA1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-22XA1T

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1T - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input + 4 Analog Input - Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN + 2 Analog...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-32TP1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-32TP1T

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1T - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 16 Digital Input - Ngõ ra: 16 Output Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: 4k steps - Thanh...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-16TP1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-16TP1T

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1T - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input - Ngõ ra: 8 Output Transistor NPN - Bộ nhớ chương trình: 4k steps - Thanh...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-21EX1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-21EX1R

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-21EX1R - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2 ngõ vào nhiệt độ PT - Ngõ ra:...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-22XA1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-22XA1R

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-22XA1R - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input + 4 Analog Input - Ngõ ra: 8 Output Relay + 2 Analog Output -...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-32TP1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-32TP1R

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-32TP1R - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 16 Digital Input - Ngõ ra: 16 Output Relay - Bộ nhớ chương trình: 4k steps - Thanh ghi...
 • Màn hình HMI-PLC Delta TP70P-16TP1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP70P-16TP1R

  Màn hình cảm ứng HMI tích hợp PLC Delta TP70P-16TP1R - Panel hiển thị: LCD 7" inch TFT 65,536 màu - Độ phân giải: 800 x 480 Pixels  - Bộ nhớ Flash Memory 64MB - Ngõ vào số: 8 Digital Input - Ngõ ra: 8 Output Relay - Bộ nhớ chương trình: 4k steps - Thanh ghi...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-20EXL1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-21EX1T

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-20EXL1T - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào: 9 Digital Input + 4 Analog Input + 2...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-21EX1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-21EX1T

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1T - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC TP04P-22XA1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-22XA1T

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1T - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào: 8 Digital Input + 4 Analog Input - Ngõ ra:...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-32TP1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-32TP1T

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-32TP1T - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào số: 16 Digital Input - Ngõ ra: 16 Output Transistor...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-16TP1T
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-16TP1T

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1T - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào số: 8 Digital Input - Ngõ ra: 8 Output Transistor...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-21EX1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-21EX1R

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-21EX1R - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào: 8 Digital Input + 2 Analog Input + 2...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-22XA1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-22XA1R

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-22XA1R - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào: 8 Digital Input + 4 Analog Input - Ngõ ra:...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-16TP1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-16TP1R

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-16TP1R - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào số: 8 Digital Input - Ngõ ra: 8 Output Relay -...
 • Màn hình Text Panel HMI-PLC Delta TP04P-08TP1R
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04P-08TP1R

  Màn hình Text Panel HMI tích hợp PLC Delta TP04P-08TP1R - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Ngõ vào số: 4 Digital Input - Ngõ ra: 4 Output Relay -...
 • Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-BL-C
  1 VNĐ

  Mã sản phẩm: TP04G-BL-C

  Màn hình Text Panel HMI Delta TP04G-BL-C - Hiển thị 4 dòng text / chữ văn bản / tin nhắn - Panel hiển thị đơn sắc monochrome STN LCD 4.1" inch - Độ phân giải: 192 x 64 pixels - Bộ nhớ 256KB Flash Memory - Hỗ trợ 17 phím đa chức năng do người...

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll