Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Online : 7
Today : 325
Yesterday : 425
This month : 14402
Total hits : 106944

Phích cắm kín nước (IP67)

Sắp xếp theo:
 • grid
 • list
 • Phích cắm 125A ­5P 400V ­6H IP67
  2,116,500 VNĐ 2,490,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2199

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 125A ­4P 400V 6H ­IP67
  1,989,000 VNĐ 2,340,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2195

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 125A ­3P­ 230V 6H IP67
  1,912,500 VNĐ 2,250,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2191

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 125A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 63A ­5P 400V 6H ­IP67
  619,650 VNĐ 729,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2189

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 63A ­4P 400V ­6H ­IP67
  596,700 VNĐ 702,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2185

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 63A ­3P ­230V ­6H ­IP67
  579,700 VNĐ 682,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 2181

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 63A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 32A ­5P ­400V ­6H IP67
  309,400 VNĐ 364,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21241

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 32A ­4P ­400V ­6H ­IP67 ­TE plus
  266,900 VNĐ 314,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21351

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 32A 3P ­230V ­6H­ IP67
  256,700 VNĐ 302,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21240

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 32A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 16A ­5P ­400V ­6H ­IP67 TE plus
  232,050 VNĐ 273,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21239

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 5P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 16A ­4P ­400V ­6H ­IP67
  210,800 VNĐ 248,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21349

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 4P - Điện áp: 400VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức
 • Phích cắm 16A ­3P ­230V 6H ­IP67 TE Plus
  172,550 VNĐ 203,000 VNĐ
  SALE 15%

  Mã sản phẩm: 21238

  PHÍCH  CẮM LOẠI KÍN  NƯỚC  (IP67) - PLUGS  ­ WATERTIGHT  (IP67) - Dòng điện định mức: 16A - Số cực: 3P - Điện áp: 230VAC - Vị trí cực nối đất: 6H - Cấp bảo vệ: IP67 - Xuất xứ: Đức  
1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll