Hỗ trợ trực tuyến

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0938992337

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0906330664

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0932123029

 • Skype:

  Tư vấn bán hàng: 0931331118

 • Skype:

  Kỹ thuật sửa chữa: 0938687007

 • Skype:

  Tư vấn hỗ trợ: 0985779119

Module mở rộng PLC Delta DVP-EH3

Module mở rộng PLC Delta DVP-EH3

0 Lượt mua | 700 Lượt xem

1 VNĐ

Mã sản phẩm: DVP-EH3

Nhãn hiệu: DELTA

Module mở rộng PLC Delta DVP-EH3  Product Name Loại thiết bị Name Tên thiết bị Model Model thiết bị Specifications Thông số kỹ thuật Khối mở rộng ngõ vào...

Tùy chọn:

Số lượng:

Module mở rộng PLC Delta DVP-EH3 

Product Name


Loại thiết bị

Name


Tên thiết bị

Model


Model thiết bị

Specifications


Thông số kỹ thuật

Khối mở rộng ngõ vào cho PLC Delta DVP-EH3 series

Khối mở rộng ngõ vào số DI Digital Input DVP08HM11N

DVP08HM11N

Module mở rộng ngõ vào số DVP08HM11N

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào số DI Digital Input DVP16HM11N

DVP16HM11N

Module mở rộng ngõ vào số DVP16HM11N

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào số DI Digital Input DVP32HM11N

DVP32HM11N

Module mở rộng ngõ vào số DVP32HM11N

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 32 Input

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào AI Analog Input DVP04AD-H2

DVP04AD-H2

Module mở rộng ngõ vào analog DVP04AD-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA) input *1

- Input resolution: 14-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào AI Analog Input DVP04AD-H3

DVP04AD-H3

Module mở rộng ngõ vào analog DVP04AD-H3

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 channels of differential voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA) input

- Resolution: 16-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra cho PLC Delta DVP-EH3 series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP08HN11R

DVP08HN11R

Module mở rộng ngõ ra số DVP08HN11R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP08HN11T

DVP08HN11T

Module mở rộng ngõ ra số DVP08HN11T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP32HN00R

DVP32HN00R

Module mở rộng ngõ ra số DVP32HN00R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 32 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP32HN00T

DVP32HN00T

Module mở rộng ngõ ra số DVP32HN00T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 32 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP04DA-H2

DVP04DA-H2

Module mở rộng ngõ ra analog DVP04DA-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA) output *1

- Resolution: 12-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ ra số DO Digital Output DVP04DA-H3

DVP04DA-H3

Module mở rộng ngõ ra analog DVP04DA-H3

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 channels of voltage (-10 V ~ +10 V) / current (0 ~ +20 mA) output

- Resolution: 16-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra cho PLC Delta DVP-EH3 series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP08HP11R

DVP08HP11R

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP08HP11R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 4 Input - 4 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP08HP11T

DVP08HP11T

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP08HP11T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 4 Input - 4 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP16HP11R

DVP16HP11R

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP16HP11R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input - 8 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP16HP11T

DVP16HP11T

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP16HP11T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 8 Input - 8 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP32HP00R

DVP32HP00R

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP32HP00R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 16 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP32HP00T

DVP32HP00T

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP32HP00T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 16 Input - 16 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP48HP00R

DVP48HP00R

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP48HP00R

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 24 Input - 24 Output Relay

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra (I/O) DVP48HP00T

DVP48HP00T

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP48HP00T

(Expansion Digital I/O Module)

- Số ngõ vào/ra I/O Module: 24 Input - 24 Output Transistor

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra truyền thông analog (I/O) DVP06XA-H2

DVP06XA-H2

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP06XA-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of analog voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA) input

- 2 points of analog voltage (0 V ~ +10 V) / current (0 mA ~ +20 mA) output

- Resolution: 12-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào / ra truyền thông analog (I/O) DVP06XA-H3

DVP06XA-H3

Module mở rộng ngõ vào / ra DVP06XA-H3

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 channels of differential voltage (-10 V ~ +10 V) / current (-20 mA ~ +20 mA) input

- 2 channels of voltage (-10 V ~ +10 V) / current (0 ~ +20 mA) output

- Resolution: 16-bit

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ cho PLC Delta DVP-EH3 series

Khối mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP08XM211N

DVP04PT-H2

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP04PT-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of platinum RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) sensor input *1 / 0 ~ 300Ω or 0 ~ 3000Ω resistance input

- Resolution: 0.1ºC

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP16XM211N

DVP04TC-H2

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP04TC-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 4 points of thermocouple (J, K, R, S, T, E, N Type) sensor input *1 / 0 ~ 150mV voltage input

- Resolution: 0.1ºC

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP04AD-E2

DVP08TC-H2

Module mở rộng ngõ vào cảm biến nhiệt độ DVP08TC-H2

(Expansion Analog I/O Module)

- 8 points of thermocouple (J, K, R, S, T, E, N Type) sensor input *1 / 0 ~ 150mV or ±150mV voltage input

- Resolution: 0.1ºC

- Built-in RS-485 interface

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối mở rộng truyền thông cho PLC Delta DVP-EH3 series

Khối phát xung vị trí DVP01PU-H2 Positioning Module

DVP01PU-H2

- Servo position control module (single axis, 200 kHz)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối phát xung bộ đếm DVP01HC-H2 High-Speed Counter

DVP01HC-H2

- High-speed counter module (1CH)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối truyền thông DVPPF02-H2 Communication Module

DVPPF02-H2

- PROFIBUS DP slave communication module

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối truyền thông DVPCP02-H2 Communication Module

DVPCP02-H2

- CANopen slave communication module

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Khối truyền thông DVPDT02-H2 Communication Module

DVPDT02-H2

- DeviceNet slave communication module

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Card truyền thông DVP-F232 Function Card RS232

DVP-F232

- RS-232 port conversion (DVP-EH2: COM2; DVP-EH3: COM3)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Card truyền thông DVP-F485 Function Card RS485

DVP-F485

- RS-485 port extension (COM3) (DVP-EH3 only)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Card analog DVP-F2 AD Function Card

DVP-F2 AD

- 2 points of analog voltage (0 ~ 10 V) / current (0 ~ 20 mA) input

- Resolution: 12-bit

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Card analog DVP-F2DA Function Card

DVP-F2DA

- 2 points of analog voltage (0 ~ 10 V) / current (0 ~ 20 mA) output

- Resolution: 12-bit

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series

Card truyền thông Ethernet DVP-FEN01 Function Card

DVP-FEN01

- Ethernet communication card (compatible with controllers built-in with 32 I/O and above)

- Sử dụng cho PLC Delta DVP-EH3 Series


Vui lòng liên hệ BITEK để nhận báo giá tốt nhất cho sản phẩm Module mở rộng PLC Delta DVP-EH3
Hotline tư vấn hỗ trợ: 0938992337

Bình luận

Chưa có bình luận nào

1
Bạn cần hỗ trợ?
Scroll